Vijenac 621 - 622

Razgovor

Razgovarao Andrija Tunjić

Fra Bono Zvonimir Šagi, teolog

Crkva se mora približiti malenima

Potrebno nam je izgrađivanje međusobnog zajedništva u istini, pravednosti i ljubavi koju Duh Sveti žari u nama / Kontemplativna dubina zamračena je blještavilom izvanjskoga / Ni jedan kršćanski blagdan nije toliko komercijaliziran kao Božić / U komunizmu su tajni kršćani bili veći ...

Vijenac 621 - 622

621 - 622 - 21. prosinca 2017. | Arhiva

Klikni za povratak