Vijenac 613 - 614

Druga stranica

46. seminar Zagrebačke slavističke škole

U slavu nacionalne filologije

Marin Lisjak

Zagrebačka je slavistička škola – u sklopu Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – od 21. kolovoza do 2. rujna u Dubrovniku organizirala 46. hrvatski seminar za strane slaviste. Okupivši 65 polaznika (studenata kroatistike i slavistike, doktoranada, znanstvenika i nastavnika) s raznih svjetskih sveučilišta, Škola je potvrdila važnu ulogu u širenju i afirmaciji hrvatskoga jezika, kulture i književnosti. U radu Škole dosad je sudjelovalo više od 2 500 polaznika i 250 znanstvenika i nastavnika iz pedesetak država.

Ovogodišnji seminar pripremile su Tatjana Pišković (voditeljica Škole), Ivana Brković (zamjenica voditeljice), Ana Ćavar (programska tajnica) i Božena Jurčić (financijska tajnica). Polaznici su  u nastavnome prijepodnevu usavršavali gramatičke i konverzacijske vještine na četirima lektoratima koje su vodili Ranka Đurđević, Aida Korajac, Jelena Cvitanušić Tvico i Kristian Novak. Književne i lingvističke proseminare vodile su Lana Molvarec i Mislava Bertoša. Uz obavezne nastavne sadržaje seminaristi su mogli odabrati i jedan od dvaju fakultativnih proseminara koje su vodile Vera Blažević Krezić i Ivana Brković.

Temu 46. hrvatskog seminara, „Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi“, osmislile su Tatjana Pišković, voditeljica Škole i jezične programske cjeline, i Maša Kolanović, voditeljica književno-kulturološke programske cjeline. Fenomen roda rasvijetlili su Andrea Zlatar, Jelka Vince Pallua, Željka Miklošević, Suzana Marjanić, Dijana Jelača, Mima Simić, Danijela Lugarić, Lada Čale Feldman, Ranko Matasović, Tatjana Pišković, Zrinjka Glovacki-Bernardi i Mislava Bertoša. Fakultativna i kulturna zbivanja omogućila su složeniji uvid u kulturne mehanizme koji podržavaju izvedbe roda: polaznici su imali prilike vidjeti performans Siniše Labrovića te igrane i dokumentarne hrvatske filmove. O rodu i knjizi razgovaralo se s prozaistom Kristianom Novakom, a u predstavi Lampedusa Beach Kazališta Hotel Bulić u izvedbi Nine Violić tematizirao se globalni problem migracije.

Zagrebačka slavistička škola i ove je godine pronašla inovativne i gipke forme za afirmaciju nacionalne filologije. Organizaciju su financijski poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija i Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike. Knjige su seminaristima donirali Matica hrvatska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fraktura, Hrvatska sveučilišna naklada i OceanMore. Filmsku su građu osigurali Hrvatski filmski arhiv, Hulahop, Kinorama, Beofilm i Hrvatska radiotelevizija.

Vijenac 613 - 614

613 - 614 - 14. rujna 2017. | Arhiva

Klikni za povratak