Vijenac 613 - 614

Povijest

MARITO MIHOVIL LETICA

TRAGOVIMA PRETKRŠĆANSKOG NASLJEĐA U HRVATSKOJ

Sveti trokuti slavenske mitologije

Sveti trokut na Pagu istražili su posljednjih godina Vitomir Belaj i Goran Pavel Šantek, pri čemu im je polazište bilo Katičićeva slika: gore Sv. Vid, dolje Dubrava, a pod njome voda (more). Utvrđene su tri točke praslavenskoga svetog prostora, od kojih je ...

Vijenac 613 - 614

613 - 614 - 14. rujna 2017. | Arhiva

Klikni za povratak