Vijenac 608

Aktualno

Danijel Labaš

KAKO SE DANAS SNAĆI U ŠUMI VIJESTI

Medijske istine i laži

Kako bi mediji u poremećenom domaćem i međunarodnom kontekstu trebali izvještavati i što možemo očekivati od „medijskoga sustava“, ali i samih novinara koji često raspolažu šturim informacijama? Koja je u svemu tome uloga publike? U davanju odgovora na ta i slična pitanja ...

Vijenac 608

608 - 22. lipnja 2017. | Arhiva

Klikni za povratak