Vijenac 604

Aktualno

Davor Marijan

Prilog javnoj raspravi o prijedlogu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Novi zakon – stare nedoumice

Postojeći Zakon o arhivskom gradivu i arhivima nije toliko loš koliko se tvrdi, što posebno dolazi do izražaja kada se usporedi s nacrtom novoga zakona, koji ne nudi pomake na bolje

Vijenac 604

604 - 27. travnja 2017. | Arhiva

Klikni za povratak