Vijenac 602

Tema

Lada Žigo Španić

Kapitalno izdanje: Krešimir Nemec, Gospodar priče. Poetika Ive Andrića          

Andrićeva književna i balkanska odiseja

Književnopovijesno i literarno napisana prva hrvatska monografija o nobelovcu Ivi Andriću, iz pera Krešimira Nemeca, ističe Andrića kao višepripadnoga, interkulturnoga pisca, čime su zaustavljene politikantske trakavice o njegovoj pripadnosti

Vijenac 602

602 - 30. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak