Vijenac 602

Razgovor

Razgovarao Nikica Mihaljević

Jure Vujić, politolog i publicist

Ima li ičega između ljevice i desnice?

Radikalna misao ukazuje na gubitak smisla politike povrgnute ekonomskoj logici / Ono što je danas radikalno sutra može postati općeprihvaćeno pa čak i dio „politički korektnog“ ponašanja / Danas uobičajena podjela na desnicu i ljevicu povijesno je potrošena jer i parlamentarna ljevica ...

Vijenac 602

602 - 30. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak