Vijenac 602

Esej

Vinko Brešić

Proza Ive Brešana

Brešanovi demoni politike

Brešanova ideja prošlosti lišena je svake idealizacije kao što je lišen i njezin konkretni, mahom nacionalni tematski materijal. Baš na toj književnoj slici našega „jučer i danas“ Brešan se latio zadaće da preispituje jedan sustav vrijednosti, u prvome redu njegova moralna načela

Vijenac 602

602 - 30. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak