Vijenac 587 - 588

Ples

Ivana Slunjski

17. FESTIVAL PLESA I NEVERBALNOG KAZALIŠTA, SVETVINČENAT, 22–25. SRPNJA

Sustavi kontrole i muški svjetovi

Ove godine festivalom su dominirale društveno relevantne predstave, u kojima se izdvaja nekoliko ključnih problema: pitanje kontrole kretanja ljudi, definiranje spolova te virtualizacije stvarnosti

Vijenac 587 - 588

587 - 588 - 15. rujna 2016. | Arhiva

Klikni za povratak