Vijenac 581

Tema

Vlasta Švoger

U povodu 200. Kukuljevićeve godišnjice

Ivan Kukuljević Sakcinski – velikan hrvatske kulture i politike

Ljubav prema knjizi, nemirni duh, a i interes za politiku te kontakti s hrvatskim preporoditeljima potaknuli su Kukuljevića da, unatoč očevu protivljenju, potkraj 1842. prekine vojničku karijeru i aktivno se uključi u politički i kulturni život u domovini. To je bio jedan ...

Vijenac 581

581 - 9. lipnja 2016. | Arhiva

Klikni za povratak