Vijenac 572

Aktualno

Anti Sekuliću Plaketa Grada Zagreba

Neumorni istraživač bačkih Hrvata

Goran Galić

Književniku i znanstveniku dr. sc. Anti Sekuliću (Tavankut kraj Subotice, 1920) u povodu njegova 95. rođendana gradonačelnik Milan Bandić dodijelio je Plaketu Grada Zagreba. Priznanje uglednom intelektualcu uručeno je za njegovu dugogodišnju općepriznatu djelatnost na području jezikoslovlja, književne povijesti, kulturne antropologije i leksikografije, kao i za njegov književni rad. Sekulića je za priznanje predložio Božidar Petrač, predsjednik Društva hrvatskih književnika, čiji je Sekulić najstariji član.

Ante Sekulić najveći je dio znanstvene pozornosti usmjerio na istraživanje jezika, običaja i povijesti bačkih Hrvata. Nakon osnovnog i gimnazijskog obrazovanja u Subotici i Somboru na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1946. diplomirao je kroatistiku i klasičnu filologiju, gdje je i doktorirao s temom Govor bačkih Hrvata. Između dva svjetska rata surađuje u Subotičkim novinama, književnom časopisu Klasje naših ravni i Matici hrvatskoj u Subotici, a nakon Drugoga svjetskog rata srednjoškolski je profesor u Sinju, Pazinu, Virovitici i Delnicama, potom predavač na visokoj školi u Rijeci i pročelnik katedre za hrvatski jezik. Zbog svojih stavova i istupa tri je godine u dva navrata bio u zatvoru kao politički zatvorenik (1947. i 1972–1974).

Sekulić je autor šezdesetak znanstvenih i stručnih knjiga, poput Književnost bačkih Hrvata, Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca, Bački Hrvati te više od šesto članaka s područja jezikoslovlja, kulturne antropologije i povijesti te drugih humanističkih znanosti. Posebno su zapaženi njegovi prinosi o jeziku (Rasprave o jeziku bačkih Hrvata), toponomastici (bački, baranjski i srijemski mjestopisi) i onomastici (Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata), a osobito Rječnik govora bačkih Hrvata iz 2005. bogate frazeološke građe koju je prikupljao desetljećima. Važna su i njegova istraživanja povijesti katoličkih crkvenih redova u Hrvata. U književnosti je najprisutniji kao autor nostalgičnih i duhovnih pjesama okupljenih u zbirkama Sin nizina, Zvona bjeline, Vijenac uspomena, Poputbina i Izabrane pjesme.

Od 1992. Sekulić je redoviti član papinske Marijanske akademije u Rimu, a od 1996. dopisni je član HAZU-a. Član je i Matice hrvatske, hrvatskoga PEN-a, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta u Zagrebu te Instituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović iz Subotice. Za doprinos kulturi i znanosti dobio je Nagradu Ivan Filipović za životno djelo u području pedagoškog rada te odličja Predsjednika Republike Hrvatske: Red Danice s likom Stjepana Radića, Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića te odličje Reda hrvatskog pletera.

 

Vijenac 572

572 - 4. veljače 2016. | Arhiva

Klikni za povratak