Vijenac 567

Tema

Krausova enciklopedija ništavila

Marijan Bobinac

Uz novu knjigu: Karl Kraus, Posljednji dani čovječanstva

Krausova enciklopedija ništavila

Stotinu godina nakon nastanka Krausova apokaliptična dramska vizija ratne katastrofe ništa nije izgubila od svoje aktualnosti. Kao rijetko koji književnik Kraus je oštru društvenu kritiku i snažnu proturatnu poruku znao iznijeti u obliku satire prožete komikom i sarkazmom. Smijeh, a za nj ...

Vijenac 567

567 - 26. studenoga 2015. | Arhiva

Klikni za povratak