Vijenac 553

Društvo, Naslovnica

Uz aktualne rasprave o antifašizmu i Titu

Tito je uvijek bio boljševik, a tragovi mu još žive

Ivo Rendić-Miočević

NOB je od početka bila, premda prikrivena, boljševička revolucija. Izvješća OZNA-e jasno govore o masovnim likvidacijama za vrijeme rata, ali i poslije rata „onih koji će sutra biti protiv nas“. Zločini nad fratrima u Širokom Brijegu i nad uglednim dubrovačkim građanima na Daksi počinjeni su 1944, dakle prije Titove tobožnje nove, staljinističke faze, o kojoj piše Goldstein. Primjera ima i previšeNedavno je predstavljena knjiga Ive i Slavka Goldsteina o Titu. Ako su sredstava javnoga priopćavanja korektno obavijestila, prema autorima „najuspješniji vođa protiv fašizma u Europi“ i „najpoznatiji čovjek rođen u ovoj zemlji“ bio je antifašist samo tijekom četiri godine rata, a poslije 1945. više nije bio antifašist jer je uveo Staljinove metode. Ipak, sve se više razaznaje da je Tito bio najpoznatiji zahvaljujući međunarodnom političkome i geopolitičkome oportunizmu (održavanje Jugoslavije, otpor Staljinu, nesvrstanost). To se jasno vidjelo na Titovu pogrebu, kada su se pred poviješću osramotili mnogi državnici odajući počast zločincu. Ipak, taj pogreb Titovi nasljednici spominju kao dokaz međunarodnoga priznanja njegove veličine. No on danas postaje sve poznatiji po zločinu, a ne po dobru. U svezi s inovativnom knjigom o Titu valja postaviti pitanje predstavlja li 1945. usjek u njegovu djelovanju ili je, pak, ratni antifašizam bio samo maska za revolucionarno uvođenje komunizma staljinističkoga boljševičkog tipa. Godina 1945. ne može biti nikakav usjek jer je boljševizacija neprekidan proces koji traje tijekom rata i prelazi u Titovu „staljinističku“ etapu. To je lako dokazati.

Prema Dušanu Bilandžiću (1999), uglednomu komunističkom funkcionaru i povjesničaru, Narodnooslobodilačka borba od početka je bila, premda prikrivena, boljševička revolucija, koja je poput drugih takvih revolucija realizirana odozgo. U toj se borbi stvarala komunistička varijanta jugoslavenskog pitanja, a bez svjetskoga rata njezina bi realizacija bila nemoguća. U ratnim uvjetima, slijedeći direktive Kominterne i konačno primajući obilnu pomoć od saveznika te koristeći se dogovorima velikih na međunarodnim konferencijama, komunistima se otvorio put prema preuzimanju vlasti. Bilandžić objašnjava da su tijekom rata komunisti prikrivali konačne ciljeve iz taktičkih razloga bojeći se negativne reakcije zapadnih saveznika i mogućeg straha naroda od komunizma. U razgovoru s Churchillom Tito je 12. kolovoza 1944. rekao kako je više puta istaknuo da nema namjeru uvesti komunistički sustav u Jugoslaviji. Prikrivanje konačnih ciljeva NOB-a iz taktičkih razloga u smislu dogovaranja sa zapadnim saveznicima bilo je dirigirano i iz Sovjetskog Saveza, o čemu svjedoči brzojav koji je Tito dobio iz Moskve 10. ožujka 1942. U telegramu se traži da se iz Proglasa Vrhovnog štaba partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije izbaci isticanje Komunističke partije u organiziranju ustanka. Telegram spominje Vladimir Dedijer (1988).

Uključivanje predstavnika nekih predratnih političkih stranaka tijekom rata u nova politička tijela bila je samo prevara koja je komunistima davala tobožnji legitimitet za revolucionarno preuzimanje vlasti. Kako navodi Jerca Vodušek Starič (2006), u NOB-u se počelo oblikovati sudstvo koje je prihvatilo elemente sovjetskoga prava (smrtna kazna, konfiskacija imovine, protjerivanje, prisilni rad). Potkraj 1944, u vrijeme oslobođenja Beograda, postojali su temelji novoga pravnog poretka, provedena je centralizacija i formiran novi politički sustav. Komunisti su, slijedeći Lenjinove krvave obračune s neprijateljima, počeli okrutno braniti „tekovine“ revolucije pripremajući sebi dolazak na vlast. Obračun s „klasnim“ neprijateljem započeo je već na početku NOB-a. Dedijer (1981) iznosi zanimljivu tezu o tome da je na retorziju (lat. protumjera) u redovima komunista utjecala misao o dvjema fazama revolucije razrađena u Istoriji SKP(b). Naime, poslije prve buržoasko-demokratske faze revolucije, u drugoj fazi, proleterskoj, valjalo je likvidirati građanske elemente iz prve faze. Komunističko vodstvo potkraj 1941. odlučilo je započeti drugu fazu revolucije, pri čemu su likvidirani potencijalni protivnici. Za retorziju u prvim godinama NOB-a i poslije Dedijer optužuje visoke partijske funkcionare (Aleksandra Rankovića, Milovana Đilasa i dr.), ali priznaje da je teško odgovoriti na pitanje koji su bili motivi partizanskih rukovodilaca u zaoštravanju retorzije tijekom rata. Neopravdano je mišljenje da je obračun s neprijateljima započeo tek po završetku rata, čime bi se mogla braniti teza o početku Titove staljinističke faze 1945. Dokumenti potvrđuju da su se zločini događali prije 1945. Između mnogih dokaza navodimo dva.

U pismu OZNA-e (osnovana 13. svibnja 1944) za zagrebačku oblast upućeno Oblasnom komitetu KPH i komesaru X. korpusa, „zagrebačkog“ od 29. rujna 1944. piše: „Vojni sud komande Bjelovarskog područja pokazao se skoro oportunistički čak toliko daleko, da to ide na štetu naše borbe. U posljednji mjesec i pol dana isti sud nije izrekao ni jednu smrtnu kaznu, premda je bilo više slučajeva, da su optuženi zaslužili smrt.“

O razlozima likvidacije domobranskih časnika i vojnika koji su se odazvali amnestiji ovako izvješćuju pripadnici OZNA-e VI. korpusa NOV-a i PO-a Jugoslavije za razdoblje od 15. rujna 1944. do 1. siječnja 1945: „Bez mnogo skrupula treba likvidirati sve one za koje znamo da su nam neprijatelji i koji će sutra biti protiv nas.“

Izvješće jasno tumači smisao masovnih likvidacija za vrijeme rata, ali i poslije rata (Bleiburg, Križni put i dr.) „onih koji će sutra biti protiv nas“. Zločini nad fratrima u Širokom Brijegu i nad uglednim dubrovačkim građanima na Daksi počinjeni su 1944, dakle prije Titove tobožnje nove, staljinističke faze. Primjera ima i previše.

Poglajenov antitotalitarizam

Titovu ulogu i ciljeve shvatili su intelektualci u NDH. Novinari Spremnosti isticali su Titov staljinizam i upozoravali da je cilj komunista revolucionarno osvajanje vlasti svim sredstvima i načinima. Tito je prema tim novinarima oruđe Kominterne, a KPJ je na liniji ciljeva velikosrpskog ekspanzionizma. Danas je jasno da je analiza novinara Spremnosti bila utemeljena. To su u potpunosti potvrdili povijesni izvori i poslijeratni razvoj.

Navedenim činjenicama valja dodati podatak koji je vrlo nezgodan za branitelje Tita kao antifašista. Naime, jugoslavenski su komunisti poštivali njemačko-sovjetski pakt o nenapadanju potpisan 23. kolovoza 1939. Tito i komunisti od potpisivanja pakta do napada Njemačke na SSSR 22. lipnja 1941. bili su, jednostavno rečeno, pronacisti. U Hrvatskoj se ipak nije šutjelo. Reagirao je isusovac Stjepan Tomislav Poglajen. U časopisu Život (1939), napisao je članak u svezi s paktom pod znakovitim naslovim I nastala je noć. Stjepan Tomislav Poglajen, zastupnik kršćanskoga personalizma, bio je protivnik svih totalitarizama – fašizma, nacizma i komunizma – koji su utemeljeni u ateizmu i koji podređuju pojedinca kolektivu pri čemu se dokida dostojanstvo ljudske osobe. Protivio se vezivanju Hrvatske uz Njemačku jer nacizam Hrvatsku prezire, a, predviđa Poglajen, Hrvati će konačno biti protiv Njemačke. Razotkrio je zabludu da je povezivanje Hrvatske s Njemačkom nužno kao brana od komunizma. Poglajenova stajališta jasno ukazuju da je neopravdano optuživati katoličko svećenstvo u cijelosti kao profašističko i pronacističko, iz čega su komunisti stvorili pojam klerofašizma. Poglajenu u komunističkoj historiografiji nema mjesta.

Rijetki se danas pitaju kakva je bila Titova uloga u za Hrvatsku nepovoljnim procesima nakon 1918. Pod Titovim vodstvom pojačano je koloniziranje hrvatskoga nacionalnog bića iz Beograda i nastavljeno odvajanje Hrvatske od Zapada. Titov totalitarizam ukinuo je hrvatsku samostalnost i nastavio s rušenjem hrvatske europske pravne tradicije. Taj je totalitarizam demografski opustošio Hrvatsku, a 1945. počinio aristocid ubijajući hrvatske intelektualce, posebno svećenike. Titov komunistički totalitarizam dotukao je hrvatsku inteligenciju 1971. zatvaranjem i otpuštanjem s posla. Tito je pripojio Istru Hrvatskoj, ali joj je oduzeo Boku kotorsku i istočni Srijem (što se prešućuje), komunisti su pod Titovim vodstvom ostvarili svoju ideološku i gospodarsku nadmoć, što danas obilato koriste na svim društvenim područjima (privatizacija, klijentelizam i dr.) pa je obrana antifašizma (bolje reći Titova boljševizma) posve logična. Niska je Titovih „zasluga“ bogata, ali za to je potrebna posebna rasprava. Dakako, u ovakvim analizama ne smije se prešutjeti ono pozitivno što se događalo nakon Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji poput razvoja industrije, opismenjavanja, kulturnih dostignuća (ali podobnih) i dr. 

U smislu multiperspektivnosti i u ime komunistima zazorna demokratskog načela audiatur et altera pars navodimo sud predstavnika hrvatske ustaške emigracije koja je dobro shvatila bit i tragiku NDH. Vjekoslav Vrančić objavio je 1985. godine u dva dijela knjigu Branili smo Hrvatsku. On je s vremenske distance nastojao ocijeniti zbivanja kojima je bio sudionik te postavlja pitanje „nije li nakon četrdesetogodišnjeg iskustva došlo vrijeme da se hrvatski intelektualci prestanu hvaliti svojom pripadnosti partizanskom pokretu i Komunističkoj partiji Jugoslavije, čiji je cilj bio uništiti Hrvatima državu i podvrgnuti ih tuđinskoj vladi, u državi zvanoj Jugoslavija, u kojoj hrvatski narod zauzimlje mjesto roba, a njegovi marksistički predstavnici ne baš ‘ugledan položaj’. Sve nas to također nuka, da se upitamo jesu li hrvatski intelektualci, napose oni na slobodi sviesni težine rieči, kada govore o ‘oslobodilačkoj borbi’ i ‘oslobođenju’ Hrvatske.”

Jugoslavenski pjesnici natjecali su se tko će bolje ukrasiti lik i djelo maršala Tita te se tako, uz ostalu propagandu koja je veličala kult vođe, vođa nastojao pretvoriti u mitsko biće s nadnaravnim moćima. Stvoren je kult ličnosti koji je podrazumijevao i nepogrešivost vođe. Uspostavljena je libidinozna veza između vođe i nesamostalne mase. Psihijatar Eduard Klain (1992) smatra da je lažno samoupravljanje u Titovoj Jugoslaviji zadovoljilo narcističke potrebe nekih osoba, napose onih jednostavno strukturiranih. Prema vođi usmjeravala se libidinozna projekcija, a agresivnost prema nižim članovima partijskog aparata. Jednom ostvarena libidinozna veza održala se i post mortem te danas živi u ljudi koji tuguju za „zlatnim dobom socijalizma“. U toj vezi post mortem održan je i mit o nepogrešivosti „najvećega sina naših naroda“, a podupiru ga prepredeni stari komunistički kadrovi. Tko razotkriva nedjela vođe, bit će proglašen ustašom.

Pavelić kao antifašist
i antiboljševik

Goldsteinovi svojom knjigom od više od tisuću stranica nisu mogli dokazati da je od 1941. do 1945. Tito bio primarno antifašist te nisu mogli odvojiti njegovu antifašističku i staljinističku etapu. Takvi će pokušaji biti uzaludan posao i budućim autorima koji će se baviti Titom veličajući njegov antifašizam. Ipak, hvale je vrijedno što su Goldsteinovi inovativnim metodološkim pristupom potaknuli na razmišljanje o takvim analizama različitog etapnog djelovanja drugih povijesnih ličnosti. Kako, primjerice, ocijeniti djelovanje Ante Pavelića do 10. travnja 1941. i u vrijeme NDH? Do uspostave NDH Pavelić je svoj život posvetio oslobodilačkoj državotvornoj borbi proti monarho-fašističke diktature (termin koji je koristila komunistička historiografija), a ustaški pokret tada nije bio obilježen nacifašističkim idejama. Stoga je jasno da se Pavelić predratnoga razdoblja može ocijeniti kao antifašist. Imao je protivnika – kraljevu fašističku diktaturu. Od 10. travnja 1941. Pavelić se, koristeći se kao i Tito ratnim prilikama, priključio totalitarizmu novoga svjetskog poretka i odgovoran je za nepobitne zločine. Dakle, Pavelićeva antifašistička etapa i djelovanje u NDH dvije su godinom 1941. jasno omeđene etape, što se ne može ustvrditi za Tita u ratu i poslije rata. Usto Pavelić je u prvoj etapi bio i antiboljševik (vidjeti Strahote zabluda – prvo izdanje 1938. na talijanskom jeziku kao Errori e orrori. Communismo e bolscevismo in Russia e nel mondo.) On je u boljševizmu vidio najveću opasnost za svijet. Boljševička vlast, prema njemu, spremna je za volju svoje diktature žrtvovati najveće duhovne tekovine čovječanstva i milijune ljudi. Boljševizam ljude tjera u krdo i pretvara ih u gomilu koja nema i ne zna ništa drugo osim onoga što im ona daje i čemu ih ona naučava. Zar ta ocjena nije aktualna i danas?

Raspravljajući o povijesti NDH kao predmetu istraživanja, Nada Kisić Kolanović (2002) upozorila je da se ustaška ideologija ne može poistovjetiti s ideologijom fašizma i nacionalsocijalizma, niti se može prosuđivati mimo njih. Ustaštvo, ali i četništvo (kojim se ovdje ne bavimo) plod su, između ostaloga, stoljetnih transgeneracijskih prijenosa i transkulturnih psihijatrijskih poremećaja koji su ovisili o sociokulturnoj sredini. Ti se poremećaji iskazuju u „dinarskoj“ sastavnici koja u kriznim, posebno ratnim situacijama, lako prelazi u destruktivnost. Ta sastavnica obilježava i komunistički pokret. Izvornoga fašizma/nacizma na ovim prostorima zapravo nije ni bilo pa ga ne može biti ni danas. Komunistička historiografija stvorila je svoju sliku o NDH ne dopuštajući da se povijesti te države, ma kakva ona bila, priđe multiperspektivno, odnosno da se uvaže i drukčija mišljenja. NDH je bila svedena naprosto na endehaziju, koja je nastala sama od sebe bez prethodnih uzroka. Status Hrvatske na mučilištu u monarhističkoj Jugoslaviji zanemaruje se i tako nastanak NDH ostaje bez jednog od važnijih objašnjenja. Godina 1941. održava se kao čvrsta vremenska granica ispod koje se ne smije ići. U interesu komunističkoga režima stvorena je zauvijek zacementirana i neupitna shema endehazija pod kojom se automatski bez razmišljanja odmah podrazumijeva genocidnost, nacifašizam, klerofašizam i kvislinštvo.

Čemu danas služi avet ustaštva?

Europski antifašizam u vrijeme Drugoga svjetskog rata iznjedrio je demokraciju te danas više nije aktualan u demokratskome svijetu. S druge strane, jugoslavenski komunistički antifašizam koji se izrodio u totalitarizam brani se danas kao velika civilizacijska tekovina. Protiv koga je ili čega danas hrvatski antifašizam? Objekt protivnosti očigledno je izmišljen. Pomno promatranje hrvatske situacije ukazuje da je komunizam živ (premda maskiran liberalizmom) te da se koristi anifašizmom radi vlastite obrane. Vođe Srba u Hrvatskoj antifašizmom se koriste kao sredstvom tradicionalne srbobranštine koja isključuje vlastitu krivicu, a za zlodjela prošla, sadašnja i buduća optužuje druge – ustaše. Sjetimo se samo događaja u Srbu 27. srpnja 1941. U komunističkoj Jugoslaviji taj se datum slavio kao dan antifašističkoga ustanka naroda Hrvatske. Taj se datum i danas obilježava iako se zapravo tada dogodio četnički zločin nad Hrvatima. Postkomunistima tradicija NOB-a i komunističkog antifašizma (pri čemu se taje zlodjela komunista) temelj je obrane njihove legitimnosti u preobrazbi u socijaldemokrate. Komunističke strukture (zločinci, udbaši, ideolozi, menadžeri, podobni ntelektualci…) prešle su u fazu postkomunizma, a raspršene su po raznim strankama. Te strukture toliko su jake da su spriječile svaki pokušaj lustracije ili kažnjavanja ma i jednoga komunističkog zločina. Postoji i stranka koja je izravna i legitimna sljednica totalitarne KPH. To je današnja Socijaldemokratska partija koja bi morala na sebe preuzeti i odgovornost za zločine iz komunističkoga razdoblja te se usmjeriti prema ispitivanju savjesti i katarzi da bi se ostvarila istinska demokracija. Katarza se nije dogodila, već se veličanjem Titova komunizma i prešućivanjem njegova totalitarnog karaktera čuva današnja politička pozicija komunista preodjevenih u liberale. S druge strane nema ni traga neke stranke koja bi bila sljednica ustaškog pokreta. Te stranke nema iz jednostavnog razloga što su komunisti u potpunosti likvidirali NDH daleke 1945. Od kojeg bi onda totalitarizma ili nacionalizma eventualno mogla Hrvatskoj, u budućnosti, zaprijetiti opasnost? Obnovu totalitarizma mogli bi ostvariti (zapravo je ostvaruju) samo još aktivni stari komunistički kadrovi i njihovi nasljednici koji žestoko brane svoj antifašizam i svoje privilegije te im je upravo zato potrebno „razotkrivanje“ aveti ustaštva. „Ustašizacija“ Hrvatske samo je simbolička i izražava nezadovoljstvo ljudi postkomunističkom vladavinom. Poklič Za dom spremni ili pojava ustaške kape dovoljni su „dokazi“ ustašizacije Hrvatske. Za pojavu kape partizanke i partizanskih derneka nitko ne pita. Katolička crkva zbog svojih otvorenih analiza i kritika društva proglašava se poticateljicom ustašizacije. Iz krugova „tolerantnih“ antifašista dolazi tvrdnja da je jedina crkva koja osvjetljava ona koja gori. Radi obrane od fantomskoga fašizma ove je godine osnovana Antifašistička liga RH u koju su se uključili stari komunisti i neke nevladine organizacije koje se inače sumnjiče za protuhrvatsko djelovanje. Ligaši su isključivi. Oni ne raspravljaju. Njihova je istina jedina. Oni su protiv svih koji se ne slažu s njima, a osnovna im je potreba kreiranje neprijatelja. Oslanjajući se na Umberta Eca čelnik Lige Zoran Pusić kao jednu od karakteristika fašizma navodi potrebu za neprijateljem (to bi u nas trebao biti antifašizam protiv kojeg se dižu ustaše), pri čemu su rasizam, šovinizam i ksenofobija prirodan izbor. Neoprezni čelnik nije se sjetio da se Ecovo razmišljanje može primijeniti i na komunistički totalitarizam te je zapravo objasnio smisao ligaške potrebe za neprijateljem. Stara je komunistička parola: Budimo budni – neprijatelj nikada ne spava. Na montiranim procesima (primjerice na suđenju preškoj grupi i Ivi Mašini potkraj pedesetih) otkrivali su se „narodni neprijatelji“ i slali na dugogodišnju robiju. Obrana komunističkoga antifašizma dogodila se, uz klicanje Josipu Brozu, na memorijalnom skupu u Jasenovcu 2015. Govornici Zoran Milanović, Milorad Pupovac i Franjo Habulin politikantski i u svrhu predizborne kampanje manipulirali su sa žrtvama navješćujući izrazitim govorom mržnje novu ustašizaciju i negirajući svjetski priznatu potrebu znanstvenoga povijesnog revizionizma. Politizacija je poništila pijetet prema žrtvama. Kakav civilizacijski pad! O miserrima (najjadnija) Croatia, kako govoraše Bernardin Frankopan 1522. u vrijeme turske navale.

Osuda komunizma
– mrtvo slovo na papiru

Hrvatska kao članica Europske Unije ima obvezu osuditi komunističke zločine. U tom smislu mora se pridržavati Rezolucije Vijeća Europe o osudi komunističkih zločina iz 2006. te Deklaracije Hrvatskoga sabora iz iste godine u kojoj se zahtijeva osuda komunističkih zločina. Godine 2009. donesena je Rezoluciju Europskoga parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu u kojoj se ističe da je „krajnji cilj otkrivanja i ocjenjivanja zločina počinjenih od strane komunističkih totalitarnih režima pomirenje, koje se može postići prihvaćanjem odgovornosti, moleći za praštanje i njegovanje moralne obnove“. Ti dokumenti koji su od vitalnog značaja za budućnost Hrvatske ostali su samo mrtvo slovo na papiru. Komunistički antifašizam u Hrvatskoj i dalje se veliča, dok se svaki pokušaj aktualizacije tih dokumenata proglašava ustašoidnim povijesnim revizionizmom. Nije samo slučaj da navedene rezolucije nisu ni spomenute u programu toliko razvikana građanskog odgoja. Očigledno je poznavanje tih dokumenata za nekoga mladima nepotrebno i opasno.

Odakle sada odjednom velika uzbuna među antifašistima? Dogodilo se nešto neviđeno u Hrvatskoj. Predsjednica Republike na civilizacijski je način otpremila Titovu bistu s Pantovčaka u muzej i time je simbolički započela lustraciju koja se već odavno dogodila u nekim postkomunističkim zemljama (baltičke države, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska), što je društvo unaprijedilo i moralno i gospodarski. Predsjednica je samo slijedila spomenute europske dokumente i saborsku Deklaraciju, ali izazvala je veliku paniku u retrogradnih antifašista koji se lažno predstavljaju kao svjetlo i moralni korektiv društva (sic!). Oni drugi su mrak. Gdje je tu snošljivost za koju se tobože zalažu? Antifašisti konačno shvaćaju da se približava kraj njihove pogubne mitologije.

Vijenac 553

553 - 14. svibnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak