Vijenac 552

Tema

Matoš o Strossmayeru

Ivan Bačmaga

Kako je AGM portretirao velikoga hrvatskog biskupa

Matoš o Strossmayeru

Matoš je Strossmayera gledao kao važnog pokretača hrvatske kulture, ali i čovjeka koji je vodio promašenu i po hrvatske nacionalne interese štetnu jugoslavensku i austrofilsku politiku, sukreatora katastrofalnog stanja u nagodbenoj Hrvatskoj

Vijenac 552

552 - 30. travnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak