Vijenac 551

Komentar

Jure Vujić

Bilanca titoizma

Detitoizacija kao znak zrelosti

Partijski državni terorizam, sustavno kršenje ljudskih prava, sustavno kršenje nacionalnih prava i hrvatske samobitnosti u ime stvaranja nadnacionalne jugoslavenske nacije, masovne likvidacije, strahovlada i otimanje privatne imovine, progon Crkve – to su realni politički rezultati titoizma

Vijenac 551

551 - 16. travnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak