Vijenac 546

Filologija

Međimurska jezična riznica

Ivo Horvat

Evo ga napokon pred nama: dovršen je Rječnik Murskog Središća s deset tisuća natuknica na gotovo 700 stranica većeg formata.

Autori su Đuro Blažeka, ugledni dijalektolog, izvanredni profesor (znanstveni savjetnik) na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu, i ekonomistica Grozdana Rob, inicijatorica višegodišnjega sakupljanja jezičnog blaga Murskog Središća i okolnih mjesta. Nakladnici su Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad Mursko Središće, Međimurska županija i Tiskara Letis. Posebno je važno spomenuti imena znanstvenika recenzenata. To su Wieslaw Borys (Institut Slawistyky Pan, Krakov), Mare L. Greenberg (University of Kansas, SAD), Vladimir Sruk (Univerza v Mariboru).

Borys naglašava da Rječnik omogućuje uvid u leksik i tradicionalnu narodnu kulturu zanimljivoga međimurskog govora, važan je prinos poznavanju dijalekatskoga kajkavskog liječničkog blaga: „Izvorno djelo gospode Grozdane Rob i profesora Đure Blažeke dragocjen je prilog hrvatskoj dijalektologiji, izvor za istraživanje kajkavskoga leksika te poredbena istraživanja svih triju hrvatskih narječja, kao i za leksikološka i etimološka istraživanja slavenskoga leksika.“

 


Izd. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad Mursko Središće, Međimurska županija i Tiskara Letis, 2014.

 

U rječniku su zabilježeni i mnogobrojni rudarski leksemi s obzirom na rudarsku tradiciju u tom kraju. Opisujući nastanak i koncepciju rječnika govora Murskog Središća, Blažeka odaje posebno priznanje Grozdani Rob u višegodišnjem sakupljanju leksičke građe: „Nisam je trebao dugo uvjeravati da takva građa i trud zaslužuju znanstvenu obradu nakon koje će rječnik imati znanstvenu težinu, a važnost će mu samo više rasti što vrijeme bude više protjecalo. Ovo su doista posljednji trenuci da se zabilježi arhaičnije rječničko blago jer je vrlo malo živih ljudi koji bi bili idealni ispitanici.“

U Rječniku je na 130 stranica objavljena i dragocjena fotografska građa. Objavljena je, prvi put, i opsežna bibliografija radova o međimurskom dijalektu (118 naslova).˝Autori Rječnika posebno su zahvalni Draženu Srpaku, gradonačelniku Murskog Središća, Miljenku Smrečaku, predsjedniku Gradskog vijeća, te Blaženki Novak, pročelnici Odjela za kulturu Međimurske županije, koji su iznašli sredstva za tiskanje vrijednoga djela.

Nastavljajući neumoran rad na sakupljanju i znanstvenoj obradi golemoga jezičnog blaga, najplodniji naš kajkavolog Đuro Blažeka priprema i veliki Rječnik Preloga, koji će biti, kako kaže, dvostruko opsežniji od Rječnika Murskog Središća. Dovršit će ga za dvije do tri godine. Blažeka ukazuje i na nužnost izrade i ostalih rječnika međimurskih poddijalekata: dobravsko-kotoripskog, goričanskog itd. Sve ovisi o sakupljačima koji bi slijedili primjer Grozdane Rob.

Vijenac 546

546 - 5. veljače 2015. | Arhiva

Klikni za povratak