Vijenac 546

Književnost

Duhovnost kao izbor

Ljerka Car Matutinović

O Jasminki Domaš, uglednoj hrvatskoj književnici i pjesnikinji sa začudnim i nesvakidašnjim poetskim senzibilitetom, pisala sam za Vijenac u nekoliko navrata: roman Nebo na Zemlji (2010), Poetski mistikPoetic Mystic (2011), I Bog moli (2013), Žena sufi / Sufi Woman (2014). U tim djelima astralno i svakodnevno, obogaćeno snagom nadahnute mističnosti, spaja se u kreativan osjećaj postojanja. To su djela koja poniru u neuhvatljivu i neukrotivu supstanciju Svijeta; poetsko-narativne meditacije koje se opiru banalnostima i opačinama svakodnevice, pledirajući za obnovu oduhovljene unutrašnjosti koja će osmisliti univerzum čovjeka pojedinca. Svaki je čovjek, svako ljudsko biće univerzum za sebe. Svijet u malom. Tako će Jasminka Domaš u novoj knjizi Dan po dan osvijetliti putove židovske duhovnosti, pružajući nam nadahnute spoznaje Svijeta, inspirirane drevnim, svetim židovskim knjigama (Tora, Talmud, Kabala) i nizom mističnih kazivanja i legendi. Fedeistička zaokupljenost Bogom, Svetim i Milosrdnim razotkriva mistični put duše, promišlja o suživotu duše i tijela: „U vremenu neprekidnih promjena, terorizma, ekonomske i moralne krize svijeta, stalno negdje na rubu novog općeg rata i katastrofe, prosvijetljeni zna da je Svjetlo unatoč svemu u njemu i s njim.“

 


Izd. Litteris i Bet Israel, Zagreb, 2014.

 

Četrdesetak meditativnih, esencijalnih spoznaja s naslovima poput Dubina vjere, Ono što se ne može kupiti, Poziv na promjenu, Put židovskog mistika, Izgnanstvo, Moć izbora, Zadana riječ, Gdje smo zapravo, Kome što pripada, Patnja i smrt, Nepravda i oprost, Nagrada i kazna i dr., osmišljavaju osebujni dinamizam u nama i izvan nas, koji potiče, koji vjeruje, koji stvara impulse promjena: „Zemlja pak sve više čezne za odmorom i obnovom, jer se guši od čovjekovih opačina i to je razlog zašto i zbog čega bi svaki čovjek trebao imati svojeg učitelja kako bi, prije negoli bude prekasno, ljudi mogli sakupiti iskre koje su se udaljile od svog Izvora.“

Treba tragati za dobrodošlim suglasjem, težiti ka srodnosti da se osvijesti Svjetlost. Poetika govora i poetika pisane riječi u ovoj knjizi dominira. Autorica knjige Dan po dan progovara u njoj svojim poetskim glasom koji osebujnom ustrajnošću i pozitivnim vibracijama afirmira istine svijeta u kojem jesmo. Potraga za Bogom jest i traganje za čovječnošću koja je zasigurno načeta, a put do mogućih preobrazbi težak je i omeđen „živim zidom“. Milosrđe, molitva, kajanje, oprost, ljubav dominantne su riječi, kvintesencija su svega čemu homo sapiens teži od davnina: „Naime, osoba koja je osviještena i svjesna duhovnog procesa ima u životu i dužnost da znanje prenosi na druge ili, talmudski rečeno, vremena je malo, a posla puno.“

Vijenac 546

546 - 5. veljače 2015. | Arhiva

Klikni za povratak