Vijenac 531 - 533

Matica hrvatska

Hrvatima u BiH treba jedinstvo

Goran Galić

Andrija Stojić, predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Čitluku

Hrvatima u BiH treba jedinstvo

Cvitak je pokrenut jer u BiH nije bilo časopisa za djecu na hrvatskom jeziku / Vodeći računa o otvorenosti prema drugima, OMH u Čitluku nastoji što uspješnije afirmirati hrvatsku kulturu / Hrvatima konačno treba omogućiti stvaranje trećeg entiteta u BiH

Vijenac 531 - 533

531 - 533 - 10. srpnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak