Vijenac 528

Tema

Marinettijev manifest za prvi broj Zvrka

Dragi drugovi iz hrvatskoga futurističkoga glasila Zvrk. Oduševljeno pozdravljam rođenje prvoga hrvatskoga futurističkoga glasila, i šaljem vam jedan članak koji će poslužiti pri objašnjenju nekih nejasnoća. Savjetujem vam da ga objavite na talijanskom i hrvatskom jeziku. Željno očekujem vaše glasilo i molim vas da primite srdačne pozdrave.

Vaš

F. T. Marinetti

 

Pošto je glasovita prošlost prignječila Italiju, a neizmjerno slavnija budućnost kipila u njezinim grudima, baš u Italiji, pod našim odveć ugodnim nebom, prije pet godina futuristička se energija morala roditi, kanalizirati, naći u nama svoje motore i naprave za širenje i rasvjetu:

Italija je više od drugih zemalja osjećala potrebu za futurizmom, jer umiraše od pasatizma. Bolesnik pronađe za sebe lijek. Mi smo njegovi prigodni liječnici. Lijek vrijedi za bolesnike iz svih krajeva.

Naš je program neposredno borba protiv talijanskog pasatizma pod svim dosadnim oblicima: arheologija, akademizam, pedantizam, sentimentalizam, erotomanija itd. Zato ispovijedamo ultravioletni nacionalizam, aklerikalan i asocijalistični nacionalizam, antitradicionalni; koji ima za podlogu neiscrpljivu snagu talijanske krvi.

Naš se futuristički nacionalizam okrutno bori protiv kulta predaka, koji, prilično daleko od cementiranja rase, obeskrvljuje je i žalosno struhnjuje.

Ali futurizam ide dalje od ovog programa, koji smo za četiri godine neprekidnih bitaka (djelomično) realizovali.

Futurizam je svome cjelokupnom programu atmosfera predstraže, geslo svih novatora ili slobodnih strijelaca intelektualaca svijeta, ljubav novoga, strastvena umjetnost brzine, sistematično pocrnjavanje staroga i davnoga, naučnoga i mešetarskoga; krijesteći žamor svih razarajućih kljunova i nov pogled na svijet, novi razlog da se voli život; oduševljeno veličanje novih znanstvenih iznašašća i modernog mehanizma, zastava mladosti, snage, originalnosti po svaku cijenu, grdna hrakotina na pritiskajuće pasatizme; ovratnik od čelika protiv običaja nostalgičnih vijoglavaca; neiscrpljivi mitraljez upravljen protiv vojske mrtvaca, kostoboljaca i oportunista, koje ćemo skinuti s vlasti i podložiti ih mladima smionim, koji stvaraju naboj dinamita za sve obožavane propasti.

Riječ FUTURIZAM sadrži najširu formulu obnove, ona je neko vrijeme higijenična i pobuđujuća, pojednostavljuje sumnje, razara skepticizme i skuplja sva nastojanja u divno ushićenje.

Svi će se dusi obnavljači susresti pod zastavom futurizma, jer futurizam proglašava potrebu vječnog napredovanja: ne vraćati se nikad; predlaže razorenje svih mostova ponuđenih ljenčarenju.

Futurizam je umjetni optimizam, protivan svim pesimizmima; trajni dinamizam, vječno bivanje i neumorna volja...

Futurizam, začuđujuća formula duševne obnove rase, nije dakle podvrgnut zakonima mode ni erozije vremena.

Ove mi se istine bistro prikazaše duhu one večeri za naše glasovite bitke u rimskom kazalištu Costanzi, pošto smo se tri sata opirali nepravdama i mečima onih 500 pasatista, više manje najmljenih od rimske aristokracije. Kasnuli smo na njih šakama i batinama. 500 improviziranih futurista, koje smo one večeri najednom oko sebe osjetili i koji nam pomogoše razbiti i preraditi malo lica naših protivnika, pobjednosno su se borili, ne da nas brane, nego da bi triumfirala ova velika svjetska energija FUTURIZAM.

Istraživanje i aktuelne borbe futurizma temelje se na ovih šest osnovnih pitanja razrađenih u 22 futuristička manifesta:

1) Sistematično rušenje pasatizma (tradicija i merkantilizam).

2) Riječi u slobodi.

3) Plastični dinamizam.

4) Višetonalna glazba bez kvadrature.

5) Umjetnost buke.

6) Politički i futuristički program (antitradicionalni nacionalizam).

 

F. T. Marinetti

Vijenac 528

528 - 29. svibnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak