Vijenac 525

O tome se govori

Denuncijacija dijaspore

Ivo Banac

Nepoželjan zbornik o Hrvatima izvan domovine: Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić i Katica Jurčević, Didov san

Denuncijacija dijaspore

Hrvatska politička emigracija, koliko god napadana i osporavana, trajni je podsjetnik na narav komunističkog režima. Ozbiljni pokušaji diskreditiranja zbornika Didov san: transgranična iskustva hrvatskih iseljenika govore o tome da u Hrvatskoj postoji grupacija ljudi koja smatra da ima ekskluzivno pravo na prikaz ...

Vijenac 525

525 - 17. travnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak