Vijenac 518

Filozofija

Damir Barbarić

ESEJ

Ideja Europe

Damir Barbarić

Danas prevladavajuća politička filozofija pokazuje se nesposobnom fenomenu nacije priznati njegovo neporecivo pravo. I onda kad to nije posve izričito rečeno, nacija je za nju samo čimbenik smetnje i zapreka hodu povijesti, anakronizam koji bi trebao biti uklonjen, da bi se posve ...

Promišljanja egzistencije

Barbara Stamenković Tadić

Nova recepcija Heideggera: Zbornik Bitak i vrijeme

Promišljanja egzistencije

Zbornik nudi akademski relevantna tumačenja Heideggerova složenog misaonog pothvata analize svjetovnosti, vremenitosti, povijesnosti, brige, odlučnosti, zapadanja, bitka za smrt i ostalih čovjekovih egzistencijalnih određenja

Vijenac 518

518 - 9. siječnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak