Vijenac 516 - 517

Razgovor

Razgovarao Andrija Tunjić

Davor Domazet Lošo, admiral i geostrateg

Jugoslaveni uništavaju hrvatsku državu

Da nije bilo SAD-a, Hrvatska bi još bila u raljama Zapadnog Balkana / Hrvatska je talac britanske politike koja pod svaku cijenu nastoji Srbiju osloboditi krivnje zbog agresije na Hrvatsku i BiH / Rusija se pod Putinom obnovila vojno i duhovno / ...

Vijenac 516 - 517

516 - 517 - 12. prosinca 2013. | Arhiva

Klikni za povratak