Vijenac 516 - 517

Druga stranica

Izjava Matice hrvatske o diskriminiranju hrvatskoga jezika

Hrvatska zaklada za znanost otvorila je u listopadu 2013. godine natječaj za prijavu istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata. Natječaj nije međunarodni, nego nacionalni, namijenjen znanstvenicima upisanima u Upisnik znanstvenih organizacija MZOS-a. Unatoč tomu, Hrvatska zaklada za znanost u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga zabranjuje uporabu hrvatskoga jezika izvan humanističkih znanosti. Za humanističke znanosti dopušta uporabu hrvatskoga jezika, no samo uz paralelni tekst na engleskom, i to pod uvjetom da uporaba hrvatskoga jezika bude „dobro obrazložena“:

„Sva prijavna dokumentacija mora biti na službenim obrascima Zaklade i na engleskom jeziku. Za projektne prijedloge iz humanističkih znanosti moguće je uz obveznu englesku verziju prijave dodatno podnijeti sadržajno istovjetnu prijavu i na hrvatskom jeziku. Dostavljanje dodatnih projektnih prijedloga na hrvatskom jeziku mora biti dobro obrazloženo. Za obrazloženje ne postoji službeni obrazac, podnosi se kao zaseban dokument, pisan u slobodnoj formi i dio je popratne dokumentacije.“

Provedba i ocjenjivanje projekata iz niza nacionalnih disciplina nije moguće ako djelatnici na projektima i ocjenitelji pri Hrvatskoj zakladi za znanost ne vladaju hrvatskim jezikom. Međutim, Hrvatska zaklada ne potiče da se takvi projekti prijavljuju na hrvatskom jeziku. Time zatvara prostor kvalitetnim recenzijama jer kvalitetne recenzije za takve projekte ne može pisati netko tko ne poznaje ili tko nedostatno poznaje hrvatski jezik. Tko će ocjenjivati projektne prijedloge iz područja jezikoslovne kroatistike, hrvatske leksikografije, hrvatske književnosti, novije nacionalne povijesti, koje su pisane na engleskom? Koji je smisao pisanje takvih projektnih prijedloga na engleskom?

Potaknut takvim pitanjima, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uputio je 21. listopada 2013. godine Hrvatskoj zakladi za znanost otvoreno pismo u povodu odredaba natječajnoga postupka za prijavu znanstvenih projekata. Pismo je probudilo interes javnosti i pokrenulo je javnu raspravu. Matica hrvatska kao najstarija hrvatska kulturna institucija uključuje se u tu raspravu i skupa sa supotpisnicima ovoga priopćenja izražava podršku Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prema Ustavu Republike Hrvatske hrvatski je jezik službeni jezik u Republici Hrvatskoj. On je i jedan je od službenih jezika Europske Unije i funkcionira u svjetskoj informatičkoj i bibliotečnoj mreži. Zabranjujući uporabu hrvatskoga jezika u projektnim prijedlozima izvan humanističkih znanosti i tražeći objašnjenje zašto netko u humanističkim znanostima predaje tekst i na hrvatskom jeziku, a ne samo na engleskom, Hrvatska zaklada za znanost grubo krši Ustav Republike Hrvatske.

Kršenjem Ustava RH i djelovanjem protiv statusa hrvatskoga kao službenoga jezika u Hrvatskoj i u EU, Hrvatska zaklada za znanost  ne djeluje u korist interesa države u kojoj je osnovana, a ni u korist naroda kojega je narodnosni pridjev preuzela u svoje ime.

Zahtijevamo od Hrvatske nacionalne zaklade za znanost da odmah povuče odredbe kojima diskriminira hrvatski jezik u Republici Hrvatskoj i kojima onemogućuje ili potiskuje njegovu uporabu u hrvatskoj akademskoj zajednici.

 

Zagreb, 12. studenoga 2013.

Igor Zidić, predsjednik Matice hrvatske

 

Potporu Izjavi Matice hrvatske dale su sljedeće institucije:

– Razred za filološke znanost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tajnik Razreda akademik August Kovačec)

– Razred za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tajnik Razreda akademik Ante Stamać)

– Društvo hrvatskih književnika (predsjednik Božidar Petrač)

– Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu (pročelnica doc. dr. Katarina Lozić Knezović)

– Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru (pročelnica doc. dr. Rafaela Božić)

– Odjel za kroatologiju Hrvatskih studija (pročelnik prof. dr. Mario Grčević)

– Staroslavenski institut (ravnateljica dr. Marica Čunčić)

– Društvo profesora hrvatskoga jezika (predsjednik dr. Srećko Listeš)

Vijenac 516 - 517

516 - 517 - 12. prosinca 2013. | Arhiva

Klikni za povratak