Vijenac 505

Kazalište

Dodjela Demetrove nagrade Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa

Igoru Mrduljašu nagrada za životno djelo

Mira Muhoberac

Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT) pokrenulo je 2012. Demetrovu nagradu za životno djelo kako bi potaknulo izvrsnost u teatrološkom i kritičkom bavljenju kazalištem. Dimitrija Demeter označio je početak profesionalne hrvatske kazališne kritike objavljivanjem teksta u Danici ilirskoj 13. lipnja 1840. o prvoj profesionalnoj predstavi na hrvatskome jeziku (Ivan Kukuljević Sakcinski, Juran i Sofija). Prošle je godine prva Demetrova nagrada za životno djelo dodijeljena jednom od utemeljitelja Društva, njegovu predsjedniku, teatrologu i povjesničaru kazališta Branku Hećimoviću. Povjerenstvo u sastavu Boris Senker (predsjednik), Sanja Nikčević i Boris B. Hrovat dodijelilo je tu nagradu ove godine Igoru Mrduljašu, dugogodišnjem tajniku društva, njegovu predsjedniku i dugogodišnjem izvršnom uredniku Teatrologijske biblioteke HDKKT-a.

slika

Igor Mrduljaš (r. 1945. u Rijeci), kritičar, teatrolog, publicist, urednik, svestrani kazališni čovjek, u hrvatskom glumištu i uz glumište djeluje od 1968, kad je objavio prve osvrte na kazališne predstave u studentskom tisku, tj. od 1967, kad je utemeljio i do 1969. i vodio Studentsku eksperimentalnu kazališnu scenu u Rijeci. Bio je voditelj promidžbe i urednik kazališnih izdanja današnjega HNK-a u Varaždinu, dramaturg i vršitelj dužnosti ravnatelja ZKM-a, a od 2001. do umirovljenja 2012. pomoćnik ravnatelja ZKL-a. U devedesetim je godinama obnašao razne dužnosti u ministarstvima i uredima Vlade Republike Hrvatske.

Kritike, feljtone i eseje pisao je, a nekima bio i urednikom, za niz hrvatskih dnevnih i tjednih listova, časopisa i publikacija, a prilozima je surađivao i u radijskim emisijama o kazalištu. Objavljuje u Telegramu, uređuje kazališnu rubriku Riječke revije i Kamova, priređuje izdanja riječkoga i varaždinskog kazališta i HNK-a u Zagrebu, a za Međunarodnu slavističku školu i nekoliko mini-monografija u nizu Građa za portret glumca. Bio je glavni urednik revije za lutkarstvo LuKa, ZKL-a i član uredništva kazališnoga časopisa Prolog od 1975. i istoimene biblioteke od njezina utemeljenja 1977. te od 1984. suurednik, s Vjeranom Zuppom, prvih brojeva Novoga Prologa. Od 1979. do 1991. bio je izvršni urednik Teatrologijske biblioteke HDKKT-a, a suuređivao je od 1994. do 1998., s Brankom Hećimovićem i Nikolom Batušićem, glumišnu knjižnicu Prolog AGM-a. Od 1985. do 1988. s Tahirom Mujičićem vodio je Lutkarsko-erotski cabaret (LEC) Mmanipuli. Piše dramske tekstove za djecu i odrasle i televizijske scenarije. Sudjeluje na znanstvenim skupovima o drami i kazalištu i surađuje u projektima Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Tajnikom Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa bio je od 1976. do 1993., a njegovim predsjednikom od 2005. do 2011.

Protekla četiri i pol desetljeća svojega života Igor Mrduljaš, koji potpisuje dvanaest knjiga, proveo je kao kritičar, kroničar i povjesničar hrvatskoga glumišta, ali i kao promicatelj nacionalnoga dramskog repertoara (Dramski vodič i Izbor iz hrvatske dramatike XX. stoljeća).

Igor Mrduljaš stalni je kazališni kolumnist Hrvatskoga slova, od njegova prvog broja, posljednih dvadesetak godina. „Samostalan i dosljedan u svom shvaćanju kazališta kao jednog od najvažnijih segmenata nacionalne kulture i uvjeren da su upravo za opstojnost te kulture presudni supostojanje popularnog i ekskluzivnog, eksperimentalnog i tradicionalnog, domaćeg i stranog, grubog i otmjenog, ne opredjeljuje se za jednu vrstu kazališta, [...] nego različita lica prihvaća kao ne samo dopustiva nego neophodna“ – navodi se u Obrazloženju.

Nagrada ove strukovne udruge, koju je potvrdilo i Ministarstvo kulture RH, sastoji se od skulpture (rad Martina Babića), povelje i novčanog iznosa. Dodjeljuje se na dan objave spomenute prve kazališne kritike 13. lipnja 1840. Svečanost dodjele Demetrove nagrade za životno djelo ove se godine dogodila u Zagrebačkom kazalištu lutaka.

Vijenac 505

505 - 11. srpnja 2013. | Arhiva

Klikni za povratak