Vijenac 498

Matica hrvatska

Predavanje Jelene Vignjević o sinonimima

Razvijati kulturu čitanja u obitelji

Jasna Šego

U velikoj dvorani Matice hrvatske Jelena Vignjević održala je prošli mjesec predavanje Razvojna obilježja usvajanja i upotrebe hrvatskih sinonima u jeziku govornika školske dobi. Predavanjem je predstavila temu svoga doktorskoga rada, koji je uz mentorstvo Bernardine Petrović i Dunje Pavličević-Franić obranila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prikazala je teorijski i praktični aspekt ovladavanja hrvatskim jezikom, korištenje sinonimima te njihovu uporabu u pisanome diskursu jezika djece od sedme do dvanaeste godine.


slika

Jelena Vignjević / Snimio Mirko Cvjetko


U uvodnom je dijelu predavanja govorila o značenju, paradigmatskim značenjskim odnosima i sinonimiji. Panoramski je prikazala analitičke i sintetičke teorije značenja te istaknula dinamičnost značenja i njegovu određenost iskustvom i društveno-kulturnim kontekstom. Definirala je pojam sinonimije te naglasila da su sinonimi u dijakroniji nestabilni i pod stalnim utjecajem specijalizacije i diferencijacije značenja. Objasnila je uloge sinonima u jeziku: održavanje kohezije teksta, stilsko oblikovanje teksta, leksičko bogaćenje, izricanje značenjskih nijansi...

U drugom se dijelu usmjerila na ovladavanje jezikom i značenjem riječi te na jezični razvoj djeteta školske dobi. Istaknula je brojne utjecaje na jezični razvoj: utjecaj društva, vršnjaka, medija, spola, obitelji, predškolske pripreme, drugoga jezika. Objasnila je pojam metajezične svijesti, naglasivši kako pod utjecajem kognitivnoga razvoja te izloženosti čitanju i pisanju metajezična svijest djeteta školske dobi raste.

U trećem je dijelu Jelena Vignjević prikazala rezultate svojega istraživanja u ispitivanju razvojnih obilježja usvojenosti i uporabe sinonima hrvatskoga jezika u govornika školskoga uzrasta s obzirom na dob, spol, učenje stranoga jezika, čitanje i čitanje u obitelji. Zaključila je da je poznavanje sinonima ponajviše povezano s brojem jezika kojima je govornik izložen. Spoznala je da je uporaba sinonima u stvaralačkom tekstu povezana sa životnom dobi govornika i s čitalački poticajnom obiteljskom sredinom. Na temelju dobivenih rezultata navela je smjernice za jezični odgoj i obrazovanje: poticati učenje stranih jezika, razvijati kulturu čitanja, osobito kulturu čitanja u obitelji.

Predavanje je potaknulo raspravu koja se usmjerila na pitanja gradnje kuće jezika, na stilsku ulogu sinonima pri prevođenju, na značajke govornoga razvoja mladih te na druga pragmatičnolingvistička pitanja.

Vijenac 498

498 - 4. travnja 2013. | Arhiva

Klikni za povratak