Vijenac 482

Matica hrvatska

Obnovljen Matičin časopis

Luč ponovno rasplamsana

Vanesa Varga

slika


L, časopis Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica ponovno je počeo izlaziti. Časopis je izlazio od osnutka Ogranka 1990. do 1999, kada je zamiranjem Ogranka i časopis ugašen. Novi je broj predstavljen u lipnju u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici. Uredništvo časopisa čine Branko Dubravica, Bernardina Petrović, Ivo Pranjković, Ivan Rožić i Željko Stepanić. Glavni je i odgovorni urednik Ivo Pranjković u proslovu rekao kako je časopis zamišljen kao ambiciozan i jasno rubriciran časopis za znanstvena i kulturna pitanja s ciljem okupljanja znanstveno-kulturnoga kruga u Velikoj Gorici i Turopolju. Pranjković je pozvao sve bivše, sadašnje i buduće članove Ogranka da se priključe te da omoguće novi polet časopisa.

Prva rubrika pod naslovom Turopoljske teme okuplja niz radova o tom kulturno bogatu području. Borna Fürst-Bjeliš pisala je o geografskom pojmu i identitetu te tradicijske regije. Tako je primjerice autohtono tradicijsko graditeljstvo jedan od istaknutijih elemenata kulturnoga krajolika kraja. Marica Čunić izložila je rad o poznatom Turopoljcu Jurju Habdeliću te osvijetlila neke nove detalje o njegovu životu i radu. Slijede radovi o političkom i kulturno-prosvjetnom djelovanju Dragutina Pogledića Kurilovečkog (Agneza Szabo), o stoljetnim parnicama između Buševaca i Mraclina, stanovnika dva susjedna mjesta (Ivan Rožić), knjizi Turopoljski govori Antuna Šojata (Ivo Pranjković), turopoljskoj podgutnici ili prethodnici današnje moderne kravate (Radivoje Jovičić) i o turopoljskoj svinji, izvornoj hrvatskoj pasmini (Ivan Vnučec).

Rubrika Zaštita prirode donosi rad Sanje Stipičević o primjeni i štetnosti sintetskih pesticida u okolišu. Slijedi Skica za portret u kojoj Bernardina Petrović piše o znanstvenom i književnom radu Milana Šenoe, sina Augusta Šenoe. Kulturoskop je rubrika u kojoj je izložen položaj kulture u modernom dobu (Romana Rožić), djelatnost i potencijal Muzeja Turopolja (Ratko Cvetnić), obnova turopoljskoga banderija, povijesne postrojbe hrvatske vojske. Književna je scena prostor u časopisu predviđen za objavljivanje književnih radova. Tako su u ovom broju između ostaloga objavljeni radovi koji su pobijedili na književnim natječajima Ogranka. U rubrici 170 godina Matice hrvatske objavljen je govor Stjepana Damjanovića na svečanoj proslavi obljetnice matičina osnutka. Slijede rubrika Iz prošlosti i sadašnjosti Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica, In memoriam te Kronologija aktivnosti Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica od 2008. do 2011.

Vijenac 482

482 - 6. rujna 2012. | Arhiva

Klikni za povratak