Vijenac 478

Druga stranica

NAGRADE MATICE HRVATSKE ZA 2010. I 2011.

Godine kapitalnih ostvarenja

Goran Galić

Nagrade Matice hrvatske za 2010. i 2011. svečano su dodijeljene 18. lipnja u Palači Matice hrvatske. Nagradu Ljudevit Jonke za iznimna postignuća u promicanju hrvatskoga jezika i književnosti u svijetu predsjednik MH Igor Zidić uručio je mladoj germanistici Aleksandri Ščukanec za knjigu Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću (izd. Hrvatska matica iseljenika, 2011), a Nagrada Mihovil Kombol za najbolji prijevod pripala je Mislavu Ježiću za prepjev djela klasične indijske lirike Amarukina stotina (Artresor naklada, Zagreb, 2011). Nagrada Ivan Kukuljević Sakcinski dodijeljena je knjizi Zadar za austrijske uprave (izd. OMH u Zadru, 2011) koju potpisuju Šime Peričić, Maja Stagličić, Zvjezdana Rados i pokojna Glorija Rabac-Čondrić.


slika

Aleksandra Ščukanec


slika

Mislav Ježić


slika

Božidar Šimunić


Obrazlažući nagradu Ljudevit Jonke, akademik Stjepan Damjanović istaknuo je kako su Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću rezultat višegodišnjih istraživanja koja su uz tradicionalne pisane izvore obuhvatila internetske blogove i forume te govoreni jezik. Na taj se način nudi razvedena slika trenutne jezične situacije u Gradišću, a spoznaje o njoj obogaćene su opsežnim pregledom povijesnih događaja, političkih okolnosti u proteklim stoljećima i osobito relevantnim književnopovijesnim esejima. „Mislav Ježić pokazao je ne samo zavidnu filološku kompetenciju, opskrbivši izdanje znalačkim uvodom, komentarima i kritičkim izborom tekstova, nego je svoju verziju na hrvatskom nastojao i uspio ritmički i strofički primjeriti zahtjevima stroge organizacije originalnih stihova“, napisao je akademik Tonko Maroević u obrazloženju Nagrade Mihovil Kombol koje je pročitao voditelj dodjele Vladimir Šeput. Dodao je da je Ježić stihove i sintagme prepjeva stilski obilježio sintaktičkim i leksičkim posudbama naših trubadura i začinjavaca, dokazujući tako živu sraslost različitih slojeva hrvatskoga jezika i njegovu sposobnost da stvaralački udovolji potrebama ponašivanja najzahtjevnijih literarnih iskustava iz različitih civilizacijskih krugova. Knjiga je stoga nagrađena Nagradom Ivan Kukuljević Sakcinski, koju je na svečanosti primio predsjednik zadarskog ogranka MH Božidar Šimunić.

Knjiga Zadar za austrijske uprave, kapitalno povijesno i kulturološko djelo od blizu 1200 stranica, dio je dugogodišnjega rada na zamisli sveobuhvatne povijesti Zadra, od antike do modernih vremena, i četvrta je knjiga u tom nizu. Riječ je o živopisnoj fresci života Zadra od prestanka mletačke uprave Dalmacijom do pada Austro-Ugarske Monarhije, rekao je akademik Ante Stamać, koja je prikazana u pet iscrpnih studija. „Bilo u izvorno povijesnoj snimci, bilo u semiozi, ova je knjiga prvorazredni znanstveni prinos poznavanju povijesti Zadra i znanstveno iscrpno, pouzdano i kulturološki uvjerljivo djelo.“

Nagrade Matice hrvatske nose imena velikana koji su nesebičnim stvaralačkim radom trajno obilježili hrvatsku kulturu i povijest. U proteklom desetljeću Matičine su nagrade prepoznate kao jedne od vodećih u područjima književnosti, znanosti i kritike, kao i u odavanju priznanja najzaslužnijim prevoditeljima, promicateljima hrvatske kulture i baštine, i u poticanju stvaralaštva brojnih Matičinih ogranaka.

Vijenac 478

478 - 28. lipnja 2012. | Arhiva

Klikni za povratak