Vijenac 437

Književnost, Naslovnica

Od figure do kulture – METONIMIJA

Hollywood u susjedstvu! Gdje je to?

Krešimir BAGIĆ

U Sportskim novostima svojedobno su se, u svega nekoliko dana, pojavili naslovi:


Pomaknite jesen

Odgodite jesen za proljeće

Jesen se, ipak, nastavlja!?


Stalni čitatelji lista ni trenutka nisu bili u nedoumici – jesen i proljeće uobičajeni su pojmovi novinara toga dnevnika za jesenski i proljetni dio nogometnoga prvenstva, a zahtjevi za pomicanjem ili odgađanjem jeseni bili su zapravo zahtjevi za odgađanjem jesenskoga dijela prvenstva (zbog snijega, hladnoće, uopće iznimno teških uvjeta za igru).


slika Metonimija u reklami


slika R. Magritte, Le modčle rouge (1936)


U sva tri naslova naziv godišnjega doba stoji umjesto naziva dionice natjecanja, tj. vrijeme stoji umjesto događaja u njemu. Kreirajući te naslove, novinari su se poslužili jednom od najvažnijih i najčešćih figura riječi – metonimijom. Ona bi se mogla odrediti kao zamjena jedne riječi drugom na temelju logičke bliskosti, susjedstva, vremenske ili prostorne povezanosti. Ubraja se među osnovne trope. Umjesto sličnosti, koja karakterizira metaforički prijenos, kod metonimije riječ se koristi „za označavanje predmeta ili svojstava koji se nalaze u egzistencijalnoj vezi sa njenim uobičajenim referentom.“ (Ducrot/ Todorov 1987)

Metonimijom se skraćuje formulacija, iznenađuje perspektivom, ubrzava i pojačava informacija. Izrazito je česta u novinarskome stilu, jer sažima sadržaj neznatno ga mijenjajući, te tako povećava njegovu atraktivnost. U obvezni žargon sportskih novinara ušli su i metonimijski nazivi za pojedine momčadi, koji upućuju na boju dresa, sponzora, lokaciju i sl. Npr.:


Bijeli (Bili) – nogometaši Hajduka

Modri – nogometaši Dinama

Pjesnici – nogometaši Zagreba (iz Kranjčevićeve ulice)

Farmaceuti – nogometaši Slaven Belupa

Vrste metonimije


S obzirom na prirodu odnosa između entiteta koji zamjenjuje i entiteta koji se zamjenjuje, uvriježilo se razlikovanje više vrsta metonimije. Njihov broj varira od autora do autora, ovisno o tome opredjeljuje li se za načelno razvrstavanje, tematski ili funkcionalni pristup. Tako Pierre Fontanier (1821) govori o devet vrsta (metonimija uzroka, sredstva, učinka, sadržaja, mjesta, simbola, vanjštine, zaštitnika i stvari), Luka Zima (1880) o deset, a Henri Morier (1998) nalazi više od trideset vrsta metonimije. Ustalile su se ove zamjene:


a) proizvođač za proizvod (umjetnik za djelo):

Susjedi su kupili novi Sonny. ← televizor marke Sonny

Zet i punica ukrali Picassa od mrtvog stanara ← Picassovo djelo (JL)

Posudi mi Andrića. ← knjigu koju je napisao Andrić

b) uzrok za posljedicu:

Zbog teške suše Nigeru prijeti katastrofalna glad. ← nedostatak hrane (VL)

U vinu ih sanak prevario ← pijanstvo (nar. pjesma)

c) prostor za ustanovu:

Rat na relaciji PantovčakMarkov trg počeo je na slavonskim cestama. ← sjedište predsjednika, sjedište Vlade (GS)

Prosvjednici poručili: Gradonačelniče, Remetinec te čeka ← zatvor u Remetincu (ezadar.hr)

Idila na Poljudustadion u Poljudu (SN)

d) prostor za događaj:

Posljedice Černobila u Njemačkoj, na primjer, bile su znatno snažnije nego u Hrvatskoj. ← nuklearna katastrofa u Černobilu (V)

Mostar je sinoć nalikovao na Bejrut! Preko tisuću huligana sukobilo se u petak navečer s policijom na ulicama zapadnog dijela Mostara. ← građanski rat u Bejrutu (poskok.info)

e) prostor za proizvod ili predmet:

Zapali havanu, protegne se na crvenom divanu i poče čitati nekrologe svoga strica. ← kubanska cigara (E. Kumičić, Gospođa Sabina)

Dingač osvojio srebrnu medalju u Parizu ← vino s područja Dingač (monitor.hr)

f) instrument za korisnika:

Izbornik Nikola Pilić, prvi reket Ivan Ljubičić i drugi reket Mario Ančić ispisali su najljepše i nezaboravne stranice u svojim karijerama. ← tenisač (V)

Prvo pero hrvatskog krimića vodi nas u još jednu napetu i neizvjesnu avanturu. ← pisac (tportal.hr)

Kada sam osnovao svoj kvartet, uvijek sam nastojao da prva violina bude upečatljiva. ← svirač violine koja vodi u orkestru (V)

g) simbol za simbolizirano:

Vaništa je ponekad i surovo realističan i plastičan. Ne uljepšava stvarnost niti joj se udvara. Umjetnička istina mu je i kist i pero. ← slikarstvo, književnost (VL)

To više nije bila čak ni arhetipska borba erosa i thanatosa, nego sami thanatos, koji je već gotovo uzurpirao vlast nad životima ← ljubav, smrt (V)

h) upravitelj za upravljano:

Mourinho nadmudrio Guardiolu, Inter na korak do finala ← momčad Intera, momčad Barcelone (SD)

Opstanak al Qa’ide znači da je Bush izgubio rat i u Afganistanu. ← vojska kojom zapovijeda G. Bush (JL)

i) vrijeme za događaj:

Uništila ga je 1991. ← rat

Ako sam svoju vjerodostojnost potrošio 1948., kako to da mi je vjerovao i nakon 40 godina... ← vrijeme Informbiroa (V)

j) mjesto za stanovnika ili stanara:

Čitav stadion pljeskom je pozdravio Hajdukovu igru! ← gledatelji (index.hr)

Hollywood u susjedstvuholivudski glumci u BiH (JL)

Poslije su došli komadi Gorkoga i svjetski triumfi. I Zagreb je imao prilike da se divi tom savršenom umjetničkom ansamblu. ← građani Zagreba (M. Fotez, Kazališni feljtoni)

k) dio tijela za svojstvo ili osjet

Bože dragi, tko ima srca uživati u okrutnostima. ← hrabrost (M. Kovač, Vrata od utrobe)

Nepomuk ispije posljednji gutljaj i sav se pretvori u uho... ← pomno sluša (I. Dončević, Mirotvorci)

Imao Roderik dobar nos i ćutio je odasvuda da se neka promjena sprema. ← predosjećaj (K. Š. Đalski, Pod starim krovoima)

l) posuda za sadržaj:

Jučer je za ručak pojela pun tanjur juhe i dva tanjura mesa i mlinaca. ← hrana iz tanjura (forum.roda.hr)

Junaci, pijte brzo i po tri čaše, znajte, jer se Bog u trojstvu rodio. ← piće iz čaša (M. Vodopić, Marija Konavoka)

Daj nam da jedemo svoju zdjelu,

Pa makar leće, boba i pasulja. ← hrana u zdjeli (T. Ujević, Molitva za koru kruha i zdjelu leće)

itd.

Filolog Ivan Marković metonimijom smatra i „uporabu imena prvoga ili tipičnoga predstavnika kakva razreda (u širokom smislu riječi) za čitav razred. (...) Takva su imenovanja česta u jeziku znanosti i tehnologije. Prema imenima prvih i/ili najvažnijih nalazišta nastala su imena geoloških, arheoloških, antropoloških razdoblja (halštatHallstatt, latenLa Tčne, juraJura, Kromanjon/ac/Crô-Magnon, Neandertal/ac/Neandertal i sl.)”

Leopard oko vrata


Metonimijska se zamjena ostvaruje zahvaljujući cjelini koja obujmljuje upotrijebljeni i zamijenjeni pojam. Za razliku od metafore, koja povezuje različita područja, metonimijski se prijenos događa unutar istoga područja. Najčešće je riječ o konvencionalnim vezama, kakvima upravo obiluje govorni jezik. One nastaju kao posljedica jezične ekonomije. U usmenoj se komunikaciji nerijetko izostavlja sve što ne priječi razumijevanje među sugovornicima. Eliptičnost je bitno svojstavo te komunikacije, te samim time i važno izvorište njezine metonimičnosti. Npr.:


– Kupio je bocu crnog i ribice. ← crno vino

– Nosi leoparda oko vrata. ← krzno leoparda

– Dat ću ti svoj mobitel pa me nazovi. ← broj mobitela

Susjed gori. ← susjedova kuća

– Položila sam Stilistiku. ← ispit iz kolegija Stilistika

– Vukušić je glavom pogodio vratnicu. ← loptu udario glavom

Ustaljene i frazeologizirane metonimije pogodno su tlo za različite jezične igre i dosjetke. Humorni se potencijal temelji na njihovoj defrazeologizaciji i izigravanju stabiliziranoga značenja, npr.:


Ženinih pet omiljenih životinja: kuna u džepu, lisica oko vrata, jaguar u garaži, tigar u krevetu i majmun koji sve to plaća!“

Od pet izraza iz ove dosjetke prva tri su metonimije, dok su četvrti i peti leksikalizirane metafore.

Iako se ona gdjekad shvaća kao oblik jezičnoga i referencijalnoga prečaca, metonimija može stvoriti izrazito kompleksno semiotičko i semantičko područje, razviti brojne odnose među riječima i komplementarnim izrazima. Ideja piti tekućinu može se tako izraziti različitim metonimijama:


– piti dingač

– piti crno

– popiti čašu vina

– ispiti čitavu bocu

– popiti bukaru vina

itd.

Glavni učinci metonimije su individualizacija i variranje izraza, sugestivan i aluzivan govor, naglašavanje pojedinoga aspekta stvarnosti, sažimanje iskaza i privlačenje pozornosti.

Jakobson, afazija i metonimija


Teoretičari metonimije ustrajno se vraćaju tekstu Dva aspekta jezika i dva tipa afazijskih smetnji Romana Jakobsona. Taj svestrani mislilac razlikuje paradigmatsku i sintagmatsku os u jeziku te selekciju i kombinaciju kao načine uređivanja govora. Na paradigmatskoj se osi selektira između međusobno zamjenjivih elemenata prema načelu sličnosti; na sintagmatskoj osi kombiniraju se elementi prema načelu susljednosti. Pritom, razvijanje diskurza prema sličnosti naziva metaforičkim, a prema susljednosti metonimijskim putem. Baveći se poremećajima govora, Jakobson navodi da metonimiji pribjegavaju afatičari narušene sposobnosti selektiranja: „Vilica zamjenjuje nož, stolsvjetiljku, dimlulu, jelotoster. (...) Znak (vilica) koji se obično pojavljuje zajedno s kojim drugim znakom (nož) može se upotrijebiti umjesto toga drugog znaka. Fraze poput vilica i nož, stolna svjetiljka, dimiti [pušiti] lulu proizvele su metonimije vilica, stol, dim. (...) Bijeg od istosti u susljednost osobito je upadljiv u slučajevima poput onoga Goldsteinova pacijenta koji bi na zahtjev da ponovi riječ odgovorio metonimijom, pa bi, primjerice, rekao staklo umjesto prozor i nebo umjesto Bog.“ (2008) Pri kraju članka Jakobson konstatira da je metafora karakteristična za dramu i pjesništvo, a metonimija za prozu i epiku. Kada je riječ o književnim poetikama, metafora je u podlozi romantizma i simbolizma, a metonimija u podlozi realizma. Realistički pisac „skreće s radnje na atmosferu i s likova na prostorno-vremenski okvir“. Retoričke impulse Jakobsonova teksta razvili su, primjerice, David Lodge (1988) i Marc Bonhomme (2006). Prvi je u metafori i metonimiji prepoznao prikladan temelj za tipologizaciju moderne književnosti.

Iako je raspravu organizirao oko govornih poremećaja, Jakobson je načinio izniman interpretacijski luk, te ju je okončao napomenom da se pojave analogne onima u jeziku mogu uočiti i u nejezičnim semiotičkim sustavima – primjerice, nadrealističko se slikarstvo temelji na metafori, a kubističko na metonimiji. Doista, vizualna se metonimija često pojavljuje u slikarstvu, fotografiji i stripu. Ona na dojmljiv način ističe povezanost zamijenjenih entiteta. Ovdje ju oprimjerujem Magritteovom slikom i novinskom reklamnom fotografijom. Obje, i slika i fotografija, mistificiraju važnost udobnosti (sraslosti) odjeće odnosno obuće s čovjekovim tijelom.

Ponekad se sinegdoha, antonomazija i metalepsa tretiraju podvrstama ili posebnim slučajevima metonimije. Ovdje su obrađene kao zasebne figure.

Rimljani su grčki pojam metonimija zamjenjivali latinskim nazivima denominatio i transnominatio.


Vijenac 437

437 - 2. prosinca 2010. | Arhiva

Klikni za povratak