Vijenac 436

Matica hrvatska

NAJAVA CIKLUSA

MLADI GLAZBENICI U MATICI HRVATSKOJ 2010/2011.

slika


13. prosinca 2010.

TAMBURAŠKI ORKESTAR

Glazbene škole ALBERTA ŠTRIGE Križevci

Dirigent: IGOR KUDELJNJAK


20. prosinca 2010.

NIKOLA ŠUJICA harmonika & VANJA ŽIVANOVIĆ harmonika


7. veljače 2011.

PATRICIJA GRGOŠIĆ flauta


21. veljače 2011.

LIDIJA ŠKUFLIĆ glasovir


14. ožujka 2011.

EVA FAUKOVIĆ violina


28. ožujka 2011.

spanNA ŠIMATOVIĆ gitara


11. travnja 2011.

ABDUL AZIZ HUSSEIN klarinet


18. travnja 2011.

TOMISLAV DAMJANOVIĆ glasovir


9. svibnja 2011.

BENJAMIN ČAUŠEVIĆ gitara


23. svibnja 2011.

IVAN GALIĆ glasovir


6. lipnja 2011.

ANA DADIĆ glasovir

Vijenac 436

436 - 18. studenoga 2010. | Arhiva

Klikni za povratak