Vijenac 427

Komentar

Razmišljanja o korupciji

Mitologem plave koverte

Pitanje borbe protiv korupcije par excellence je hamletovsko: Kako biti dobar u svijetu koji nije dobar?

Vijenac 427

427 - 15. srpnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak