Vijenac 421

Matica hrvatska

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Glavni odbor Matice hrvatske na sjednici održanoj 26. ožujka o.g. razmotrio je izjavu gospodina Dubravka Jelčića objavljenu u Obzoru Večernjeg lista od 6. veljače o.g. – nakon žestoke kritike stanja u Matici hrvatskoj, koja je, naravno, odbijena, ali bi, da su iza nje stajali argumenti, bila shvaćena kao pravo i mogućnost pojedinca da iskaže osobno stajalište – kada je na pitanje novinara (gosp. Denisa Derka):

Hoćete li se onda ispisati iz Matice hrvatske?

odgovorio:

Nisam član takvog društva, a svoje članstvo u MH aktivirat ću kad je neko novo vodstvo vrati njezinu izvornom cilju.

Budući da ovo očitovanje nije ostavilo prostora dvojbi, Glavni je odbor na temelju čl. 21. Pravila Matice hrvatske prihvatio izjavu gosp. Jelčića kao njegovo odricanje od članstva. Time je gosp. Jelčić prestao biti članom Matice hrvatske, nakon što se sam, drugi put, odrekao Matice hrvatske.

Vijenac 421

421 - 22. travnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak