Vijenac 414

Razgovor

Nacionalno nije natražnjačko

Georgij Paro, redatelj

Nacionalno nije natražnjačko

Krleža je Jugoslaviju zvao Libanonom / Sve je manje mislećih ljudi koji nešto osjećaju i koje bi nešto moglo okupiti oko zajedničkoga kazališnog projekta / Demokratizacija je obezvrijedila sve, rezultat joj je: svi smo genijalni, barem jedan dan / Imamo dva društva ...

Vijenac 414

414 - 14. siječnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak