Vijenac 414

Matica hrvatska, U spomen

In memoriam

Ana Linčir

piše Anči Fabijanović

slika Ana Linčir

Dugogodišnja predsjednica Ogranka Matice hrvatske Vis Ana Linčir umrla je 21. prosinca 2009. u 72. godini života. Profesorica Linčir bila je predsjednica Ogranka od njegove obnove 1991. Kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti cijeli radni vijek, punih 36 godina, radila je u školi, a zadnjih je tridesetak godina organizirala sve recitacije i priredbe u Visu, a zdušno je na kulturno djelovanje poticala mlade. Posebno je aktivna bila u radu Ogranka MH, animirajući uvijek nove članove i surađujući sa starima, i u uređivanju lista MH Hrvatska zora.


Vijenac 414

414 - 14. siječnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak