Vijenac 414

Likovna umjetnost

Danka Radić, Pomorska obitelj Moretti, Muzej grada Trogira i Državni arhiv u Rijeci, Trogir – Rijeka, 2008.

Iz povijesti hrvatskog pomorstva

Mirjana Kos Nalis

Hrvatska je primorska i pomorska zemlja, što rado ističemo i dičimo se time, no činjenica je da u nas, na planu pomorske povijesti i baštine, još nedostaju neka analitička djela i sinteze, a osobito s aspekta kulturoloških, antropoloških i etnoloških istraživanja i obrada. Na tom tragu, izložba Pomorska obitelj Moretti postavljena u Trogiru i Rijeci, a osobito prateći katalog, zapravo monografija, obitelji Moretti, vrijedan su prinos hrvatskoj pomorskoj povijesti, iz koje se može iščitati i mnogo drugih podataka o vremenu i prostoru u kojem je ta obitelj živjela, odnosno najplodonosnijem razdoblju hrvatskog pomorstva. Povijest obitelji Moretti i vrijedna građa koja je do danas sačuvana u obiteljskoj zbirci važan su segment hrvatske pomorske, time i nacionalne povijesti, ali i nezaobilazan dio sredozemnog, odnosno svjetskoga pomorstva i brodarstva.

Obitelj Moretti podrijetlom iz Cavtata dolazi u Trogir u prvoj polovici 18. stoljeća i naseljava se na otoku Čiovu, gdje kupuje Pavelinu kuću. Kako se jedan pripadnik obitelji oženio u Dubrovniku, dio obitelji živi u Dubrovniku i Cavtatu i danas, dok se trogirski ogranak ugasio u drugoj polovici 20. stoljeća.

Prava je sreća i pohvala obitelji Moretti što su tijekom nekoliko stoljeća uspjeli sačuvati obiteljsku ostavštinu, dali je na uvid kustosici Danki Radić te posudili predmete za izložbu koju je javnost mogla pogledati u Trogiru i Rijeci. Povjesničarka umjetnosti Danka Radić obavila je istraživanje i muzeološku obradu cijele zbirke.

Knjiga o obitelji Moretti podijeljena je u dvije veće cjeline: uvodni dio, koji obuhvaća četrdesetak stranica, i kataloški na oko 120 stranica. Knjiga je dopunjena popisom izvora i literature, sažetkom na talijanskom jeziku te kazalom osobnih imena i zemljopisnih pojmova. Tekstovi su popraćeni mnoštvom slikovne građe, koji je u cijelosti reproduciran u boji. Opsežan kataloški dio knjige vrijedan je jer je riječ o zbirci koja nije dostupna javnosti te je ovaj katalog jedini dostupan i trajni izvor podataka koji je na raspolaganju zainteresiranim korisnicima i budućim istraživačima pomorske povijesti. U uvodnom dijelu obrađena je povijest obitelji Moretti te znalački uklopljena u širi društveni i kulturološki milje, gdje je navedena genealogija obitelji, imovinske promjene (imanja, kuće, ljetnikovce) te posebno obrađena vrijedna knjižnica koja je u posjedu obitelji, a sadrži i neka raritetna izdanja.

U kataloškom dijelu knjige pedantno su obrađeni predmet po predmet, doneseno je mnoštvo podataka o svakom posebno, putem kojih saznajemo o brodovima i navigaciji, plovidbenim rutama, pomorcima, teretu, vrstama robe, trgovinskim razmjenama, ali i onim kulturološkim – narodima i rasama, običajima i nepoznatim krajevima. Predmeti su raspoređeni u nekoliko zbirki: predmeti svakodnevne uporabe, umjetnine i predmeti umjetničkog obrta (pokućstvo, posuđe, odjeća, satovi, ključevi, brave, pečati, slike, fotografije, crteži, nacrti, nakit), arhivalije, u što pripadaju brodske isprave i brodski dnevnici, zatim pomorske i zemljopisne karte i atlasi, navigacijski instrumenti, brodska oprema, oružje. Posebno privlače upravo brodski dokumenti i oprema – krasopisom pisani brodski dnevnici, teretnice, matrikule, npr. turski ferman za slobodnu plovidbu Bosporom i Dardanelima, stare nautičke karte, fino obrađeni i urešeni brodski i mjerni instrumenti.

Predmeti su vrlo dobro sačuvani i detaljno opisani, te su povijesne, umjetničke i kulturološke vrijednosti dostojne bilo koje nacionalne i nadnacionalne zbirke, odnosno muzeja.

Dragocjena zbirka obitelji Moretti dobila je monografiju-katalog kao trajno svjedočanstvo o predmetima koje sadrži. Obitelj Moretti dosad je potvrdila svoju veliku brigu o zbirci, no muzeološka je preporuka da se zbirka registrira, dobije profesionalnog skrbnika i u budućnosti trajno izloži javnosti.


Vijenac 414

414 - 14. siječnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak