Vijenac 412

Druga stranica

IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOGA KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK

Novo čelništvo Napretka

A. Tunjić

U utorak 8. prosinca u jednoj od dvorana Starogradske vijećnice u Zagrebu održana je izborna skupština Hrvatskoga kulturnog društva Napredak – Zagreb, na kojoj su osim članova toga društva bili i Franjo Topić, predsjednik cjelokupnog Napretka, Vladimir Raspudić, veleposlanik BiH u Hrvatskoj, Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Zagreba, Blaž Žilić, izaslanik hrvatskoga ministra kulture i mnogi drugi. Vlado Luburić, dotadašnji predsjednik zagrebačkog Napretka, podnio je izvješće o radu, pri čemu je prvo govorio o problemima oko stjecanja pravnog statusa jer se Napredak nije mogao registrirati kao Udruga građana HKD Napredak iz Sarajeva u Zagrebu pa je registriran kao hrvatska udruga HKD Napredak- – Zagreb. To je konačno učinjeno 2. kolovoza 2007, otkada HKD Napredak – Zagreb ima pravnu osobnost i svoj žiro-račun.

Nakon toga Luburić je podnio izvješće o radu koje je, kako je rekao, bilo praćeno izostankom uobičajene financijske potpore za 2009. iz Državnog proračuna i Grada Zagreba, potpunim izostankom donacija, nezainteresiranošću članstva za rad u Društvu kao i slabim odzivom stručnjaka volontera, koji su nužni za realizaciju programa i projekata Napretka. Unatoč tomu Napredak je uz svesrdno zalaganje pojedinaca, naglasio je Luburić, ostvario zavidne rezultate u realizaciji manifestacija kao što su: Napretkovi dani, izvedba koncerata, nakladništvo, izložabe, predavanja i tribina, tečajeva i radionica...

U okviru obilježavanju važnih obljetnica Napredak – Zagreb organizirao je Međunarodni skup o Ivi Andrću, u povodu 30. obljetnice Andrićeve smrti (2005), na kojem je sudjelovalo jedanaest sudionika iz inozemstva i dvanaest iz Hrvatske. U suradnji s Hrvatskim institutom za povijest povjesničar Zdravko Dizdar objavio je dva znanstvena teksta: Rad HKD Napredak u Hrvatskoj i Osnivanje i rad Napretkovih organizacija na području Slavonije od 1902. do 1949, dok je Zdravko Matić objavio znanstveni tekst Osnivanje i rad Napretkovih organizacija na području Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.

Nakon rasprave i usvajanja izvješća te razrješenja predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora Skupština je izabrala novo čelništvo HKD Napredak – Zagreb. Za predsjednika je izabran liječnik Miran Martinac, za dopredsjednika Josip Čikeš, a u Upravni odbor i Nadzorni odbor izabrani su mnogi priznati javni, politički i gospodarstveni uglednici iz Hrvatske.


Vijenac 412

412 - 17. prosinca 2009. | Arhiva

Klikni za povratak