Vijenac 406

Druga stranica

Reakcija Hrvatskoga dizajnerskog društva u povodu obavijesti Hrvatske obrtničke komore

Preuzimanje identiteta

Ira Payer, predsjednica Hrvatskoga dizajnerskog društva

Poštovani,

Hrvatsko dizajnersko društvo smatra svojom dužnošću reagirati na vijest o novom vizual-nom identitetu Hrvatske obrtničke komore, odnosno o „potpisanom Ugovoru o preuzima-nju korporativnog identiteta Obrtničke komore Münchena i Bavarske” od strane Hrvatske obrtničke komore.

Smatramo pozitivnim što je Hrvatska obrtnička komora uočila potrebu za kvalitetnim vizualnim identitetom, što je ispravno procijenila važnost vizualnog identiteta i korist nje-gova dosljedna korištenja te na koncu — što je čitavom projektu pridano veliko značenje.

No način na koji je Hrvatska obrtnička komora realizirala projekt vizualnog identiteta („preuzimanjem” tuđeg) smatramo vrlo neuobičajenim, neprikladnim i na koncu — dalekosežno opasnim, osobito posluži li kao uzor ijednoj drugoj hrvatskoj ustanovi.

Praksa „preuzimanja vizualnog identiteta” praktički ne postoji, kao što se uostalom i navodi u priopćenju Hrvatske obrtničke komore, gdje je ovaj koncept nazvan „početkom novog pristupa identitetu i jedinstvenim primjerom suradnje”.

Ako bismo željeli slikovito pokazati u čemu je nesporazum, mogli bismo ovaj slučaj usporediti primjerice sa situacijom u kojoj nogometni klub Dinamo „preuzme identitet” Bayerna. Ili — ekstremno karikirano — s hipotetskom situacijom u kojoj vlada Republike Hrvatske uoči da je postojeća državna zastava neprikladna, dok je švicarska zastava lijepo dizajnirana i međunarodno prepoznatljiva. Bi li došlo u obzir otkupiti pravo na kori-štenje švicarske zastave i potpisati „sporazum u preuzimanju identiteta” — bez obzira na „dokazanu učinkovitost identiteta i prepoznatljivost na sajmovima”?

Naravno da nijedna od navedenih situacija nije prihvatljiva. Jasno je, naime, što bi se poručilo takvim potezom: preuzimanje identiteta u korporativnom sustavu znači „kupljeni smo”, a u političkom kontekstu „kolonizirani smo” ili naprosto u oba slučaja — „više ne-mamo svoj identitet, ne postojimo”.

Želimo naglasiti da se pitanje vizualnog identiteta rješava na jedan način: angažiranjem dizajnera vizualnih komunikacija putem javnog ili pozivnog natječaja, poželjno u suradnji sa strukovnim udruženjem. Da bi projekt bio uspješan, prethodno se sastavlja tzv. pro-jektni zadatak koji opisuje karakter institucije/tvrtke, njezinu povijest, strategiju razvoja, viziju, postojeće elemente identiteta, ciljne grupe itd. Profesionalni dizajneri, kojih je u Hr-vatskoj mnogo (a HDD ih u redovitom članstvu okuplja gotovo pet stotina) vrlo uspješno rješavaju probleme vizualnog identiteta, od analize zadatka do implementacije grafičkih standarda u razne medije.

Stoga pozivamo Hrvatsku obrtničku komoru, kao i sve druge hrvatske institucije, na su-radnju s Hrvatskim dizajnerskim društvom. Na raspolaganju smo za svaki mogući oblik zajedničkog projekta na planu kvalitetnog i sustavnog promišljanja vizualnih komunikaci-ja, u skladu sa zakonskom procedurom.

Vijenac 406

406 - 24. rujna 2009. | Arhiva

Klikni za povratak