Vijenac 406

Druga stranica

Kolokvij o životu i djelu Vladimira Vidrića


Dana 29. rujna 2009. navršava se stota obljetnica smrti pjesnika Vladimira Vidrića. Tim povodom Matica hrvatska organizira stručni kolokvij o pjesnikovu životu i djelu, koji će se održati u petak i subotu, 20. i 21. studenoga.

Molimo sve zainteresirane da se odazovu i dostave naslov svog izlaganja do 31. listopada na adresu:

Mirko Cvjetko

Ulica Matice hrvatske 2

10000 Zagreb

ili elektroničkom poštom na mcvjetko@matica.hr.

Predlažemo da se izlaganja usredotoče na ove teme:

1. Život. Između svakodnevice, politike i estetike. Izvrstan student i intelektualac. Politički aktivist. Razdrta osobnost. Podaci o bolesti i fenomenologija umjetničkog poimanja jezika i zbilje.

2. Hrvatski javni život na prijelomu stoljeća. Znanstvena, književna i umjetnička djelatnost u najvažnijim kulturnim središtima. Razvitak filoloških, filozofskih i umjetničkih struja. Hrvatska moderna, njezini poticatelji, zastupnici, tumači i nastavljači.

3. Djelo. Jedina Vidrićeva zbirka od 26 pjesama, objavljena 1907. u vlastitoj nakladi. Suradnja Bele Čikoša Sessije. Kasnija izdanja Vidrićevih pjesama. Sabrana djela i kritičko izdanje (prir. D. Tadijanović, HAZU 1969). Posljednje izdanje MH, u nizu SHK. Vidrićeva publicistička djelatnost.

4. Zbilja. Hrvatska između Austrije, Ugarske, Italije i Srbije. Najviši uspon građanskog sloja, odumiranje plemstva. Nova snaga, radništvo i proletarijat. Gospodarska, politička i duhovna gibanja od utjecaja na Vidrićevu osobu i djelo.

5. Mediji. Književna, publicistička i oblikovna proizvodnja. Profesionalizacija hrvatske publicistike i novinstva. Sukladna gibanja u likovnim umjetnostima, kazalištu i glazbi. Monografije i studije o Vidriću: Lunaček, Barac, Ujević, Nazor, Tadijanović, Frangeš. Uloga Matice hrvatske u oblikovanju hrvatskoga kulturnog standarda.

6. Jezik i književnost. Znana i neznana obilježja hrvatske moderne. Posebno značenje secesije. Jezična problematika između zakašnjelih refleksa tzv. Zagrebačke i tzv. Riječke škole. Sve agresivniji nasrtaj hrvatskih vukovaca. Povijesno i neokulturološko značenje klasične filologije i njezin utjecaj na Vidrićevo djelo.

Vijenac 406

406 - 24. rujna 2009. | Arhiva

Klikni za povratak