Vijenac 404

Likovna kultura

Hrvoje Marko Peruzović, izložba akrilika na platnu, Galerija Branislav Dešković, Bol na Braču, kolovoz

Propitivanje umjetničkog smisla

Vlasta Tolić

slika Hrvoje Marko Peruzović, Ženski akt kao polazište za određivanje modula svijeta

Kada se san i java na slikama spajaju u nestvarnom krajoliku bez granice obzorja, prizori izgledaju kao da lebde. A kada još na njima prevladava bijela boja, nadrealizam je u likovnoj umjetnosti u zenitu. Upravo takvim vizijama izložbom akrilika na platnu tijekom kolovoza predstavlja se slikar Hrvoje Marko Peruzović (1971) u Galeriji Branislav Dešković u Bolu na otoku Braču. Umjetnik je diplomirao slikarstvo na zagrebačkoj ALU 1995. u klasi prof. Đure Sedera, otkada neprestano izlaže. Živi i radi u Bolu na otoku Braču. Izložba obuhvaća petnaestak slika manjeg i srednjeg formata nastalih tijekom protekle godine, na kojima, u smjeru prethodnih traganja za vlastitim umjetničkim smislom, slikar ispituje krajnje granice vizualnoga besmisla. I baš takav stav razvija u neprestanim prepletima stvarnog i nestvarnog dovodeći prikaz na rub apsurda.

I figurativno i apstraktno sudjeluje u oblikovanju slikareva umjetničkog svijeta, pa se geometrijske i organske arabeske izmjenjuju s prepoznatljivim motivima. U cjelini gledano, izložba je simbolična i misaona, te se slike mogu doživljavati pojedinačno, ali i u slijedu. Središnji motiv izložbe ženski je akt kao polazište za određivanje modula svijeta. Žena je mjera za razvoj oblika i spiralni rast od središta prema rubovima. Osim nadrealizma, to slikarstvo usvojilo je stilske odlike secesije u zavojitoj liniji i izduženim oblicima, a tematski se nadahnjuje i pop-artom koristeći se simbolima Disneyjevih junaka. Sveprisutni animalizam proteže se iz slike u sliku, a zastupljene su životinjske vrste od insekata do papkara.

Ništa na tim slikama ne naslućuje dalji razvoj oblika, već slijedeći zadatosti suvremene umjetnosti slikar iznenađuje, zbunjuje i umnožava motive. Na slikama možemo pratiti zlatice, sove, miševe, nosoroga u okrilju žene čije poveznice ne možemo naslutiti ni predvidjeti. Slikar također umrežuje tlocrte ranokršćanskih bazilika, ladanjskih vila i labirinata. Tu je spirala kao simbol sunca i Krista te putanja biološkog rasta koju materijalizira u sveprisutnim motivima stabla, bilježeći njezin ritam grananja do najsitnijih detalja, a prepoznajemo masline i smokve. Pogansko i kršćansko, stvarno i nestvarno, biološko i geometrijsko, lokalno i globalno, čini to slikarstvo prilagodljivim u vremenu i prostoru. Stvarano u izdvojenosti otoka, preuzelo je ponešto od njegove tjeskobnosti, misaonosti i introvertiranosti, ali se i otvorilo gradu i svijetu.

Tu su i svemirska tijela, Sunce, Mjesec i zvijezde, slutnje neba u obliku cepelina, vizije božanskog, natprirodnog i uzvišenog. Sudbinsko u kolopletu kozmičkih objekata upravlja nevidljivim silnicama držeći ih na pravilnoj razdaljini. Na anemičnim fondovima slikar upleće kolorističke mrlje u motive zamršena granja sredozemnih stabala, bogate krošnje, ali bez korijenja, što titraju energijom juga u viziji neobuzdane strasti sanjara. Umrežene grane stvaraju dojam mozga isprepletena žilicama pa misaonost prizora i njegova programirana potka nadilaze likovnu osnovu djela.

Motivi mu izlaze iz kadra ili dodiruju rubove formata stvarajući dojam klaustrofobičnosti, stiješnjenosti i skučenosti, ne poštuju zakonitosti gravitacije stvarajući dojam nesigurnosti, bez nakane za prizemljenjem. Služi se vertikalama i horizontalama, sugerirajući mir križa, čemu suprotstavlja dijagonalu, pokrenutost u prostoru unutar polja stvaralaštva. Unutar kruga smješta kukce na način Da Vincijeva čovjeka oko kojega se može opisati kružnica, a dijelove životinje prikazuje na način zlatnoga reza po kojemu se manji dio odnosi prema većemu kao veći prema cjelini.

Cjelovitost izložbe time je i fizički zaokružena, pa centrifugalne sile koje formiraju spiralu od rubova prema unutrašnjosti uvlače u središte kruga ideju o ishodištu svijeta.

Vijenac 404

404 - 10. rujna 2009. | Arhiva

Klikni za povratak