Vijenac 404

Kazalište

60. DUBROVAČKE LJETNE IGRE: IVO VOJNOVIĆ, NA TARACI, RED. JOŠKO JUVANČIĆ, PREMIJERA 7. KOLOVOZA 2009.

Najbolja predstava festivalskog ljeta

slika

Ivo Vojnović (1857–1929) par excellence dubrovački je autor, zakasnjeli ili, da tako kažemo, po svojoj naravi, patetični romantičar, a po vokaciji naturalistički i simbolistički dramatičar čiji je gotovo cijeli opus okupljen oko jedne jedine teme (s ne tako brojnim varijacijama): gubitka državnosti, a potom i polagana, ali sigurna propadanja rodnoga grada. U njegovu slučaju gotovo da bi trebalo pisati Grada, s obzirom na to da je za njega Dubrovnik grad po antonomaziji – slično kao što je i Rim jedini i Urbs, i Urbe. I sam aristokrat (glasoviti conte), Vojnović tu sporu i neizbježnu dekadenciju promatra u prvome redu iz perspektive plemstva, ne idealizirajući toliko sumornu realnost te malobrojne društvene skupine, koliko njezinu slavnu prošlost, u kojoj je bila glavom naroda i perjanicom glasovite dubrovačke slobode.

Dubrovačka trilogija, praizvedena 1903, kojoj je jednočinka Na taraci završni dio, s radnjom koja se zbiva točno 1900, na prijelazu stoljeća i zamalo stotinu godina nakon sto je pobjednički Napoleonov general Marmont ukinuo Dubrovačku Republiku (1806/8), dramska je saga, elegija ili lamentacija o propasti zlatnoga doba, utjelovljena u svojim reprezentantima, za kojim dolazi kruto i vulgarno, željezno, koje nema sluha za čast, pompu ili etičke vrijednosti, već poznaje samo one materijalne. Nedvojbeno, riječ je o dobroj građi za dramu – premda su stajališta i pogledi koje ekspliciraju Vojnovićevi deprimirani i melankolični patriciji povijesno uglavnom jednostrani i neodrživi. Perditio tua, Israel, ex te, poznata je biblijska sentencija: tako su okretanje glave od suvremenosti, pozivanje na prava bez konkretne potkrepe, autistična zagledanost u prošlost i svoj mikrouniverzum, čak i više no tuđe nasilje, doveli do gubitka dubrovačke (vlasteoske) slobode, slično kao i venecijanske, deset godina prije. O realnoj naravi te slobode, kao i o sveobuhvatnoj vlasteoskoj brizi za puk, moglo bi se posebice raspravljati – no tomu ovdje nije mjesto. Uglavnom, po reakciji vlastele, Dubrovnik je sličniji Napulju negoli trgovačkoj Veneciji: kao što je dubrovačka elita odbila priznati austrijsku dominaciju, te se osudila na više-manje sjajnu izolaciju i odumiranje, tako su i zaslijepljeni napuljski plemići, odani svojim Burboncima, ujedinjenu Italiju smatrali pukom uzurpacijom kojoj će kad-tad doći kraj. Svaki dio Trilogije etapa je na silaznom putu aristokracije: u završnome dijelu, koji se doista i zbiva na terasi gospodskoga ljetnikovca, ona se izruguje slobodnim izborima koje provodi austrijska vlast, što priznaje čak i razne stranke, dok se u njihovo doba znalo tko je zauvijek gori, a tko oduvijek doli, te se suočava i s ekonomskim momentom svoje propasti, s novim ljudima kojima ništa nije sveto, koji bi sve prodali, a možda čak i radili da zarade za život. Tko je gospar, njemu je sve to odbojno, strano i mrsko, a pogotovo spoznaja da je jedan od tih vulgarnih homines novi čak i nezakoniti izdanak plemenitoga roda. U tome je moguće nazrijeti blagu aktualnost drame, paralelizam s današnjim vremenom – na čemu, na sreću, redatelj Josko Juvančić, stručnjak za Vojnovićev sumračni svijet, nije odveć ustrajavao.

Park Umjetničke škole, smješten u južnom povišenom dijelu staroga Dubrovnika, s panoramom gotovo cijela grada u pozadini, pokazao se upravo idealnim prizorištem Juvančićeve vizije koja je premijerno izvedena 7. kolovoza. Scenografske intervencije (Ivica Prlender) bile su minimalne i neupadljive; kostimi Ike Škomrlj i Diane Kosec Bourek više su pridonijeli stvaranju iluzije pogleda u zatvoreni svijet prijelaza stoljeća, gdje se staro nepovratno gasilo, a novo budilo. Kreiranju snovitoga ozračja nedvojbeno je obol dala i diskretna glazba Paole Dražić Zekić. Režija Joška Juvančića poštovala je autora, njegovu riječ i svjetonazor, baš kao i patetičnu poetiku kojom se služio – ne trudeći se da je radikalno reinterpretira, da joj odveć toga dade ili oduzme, već naprotiv, ulažući promišljene napore da umirući, krepuskolaran Vojnovićev artificijelni svijet učini danas prihvatljivim i danas razumljivim – izvan kakva teatarskoga muzeja. Tako je neponovljiv užitak bilo opet vidjeti zajedno na sceni korifeje hrvatskoga kazališta – kvintet sastavljen od Marije Kohn, Milke Podrug Kokotović, Pere Kvrgića, Miše Martinovića i Tonka Lonze, kojima su se skladno pridružili mlađi, među kojima valja posebno istaknuti Nikšu Butijera u ulozi Konavljanina Vuka, nezakonita i domalo nepoznata sina vlastelina i staroga gospara Lukše. Ne pretjerujući, gotovo diskretno, ali iznimno učinkovito, Butijer je tom liku (koji, u Vojnovića sumarno i pomalo plošno, zastupa cijelu jednu novu klasu), pridao autentičnu humanu dimenziju – potvrđujući staru biheviorističku tezu da čovjeka oblikuju okolina i odgoj – a ne geni.

Dramaturški možda najslabiji dio Vojnovićeve Trilogije, u kojemu je sve u slici i atmosferi, a gotovo ništa u napetosti zapleta, zahvaljujući glumcima i redatelju – prođe za trenutak, dobronamjerna gledatelja manje zamarajući Vojnovićevim usklicima i deklamacijama, a više ga nagoneći da se zamisli nad svijetom kakav je bio, kakav je možda mogao biti, i kakav jest. Kultno djelo prometnulo se, suprotno nekim očekivanjima, u vjerojatno najbolju predstavu ovogodišnjega prilično mršava festivalskoga ljeta duž cijele naše obale – od Brijuna do Dubrovnika.

Boris B. Hrovat

Vijenac 404

404 - 10. rujna 2009. | Arhiva

Klikni za povratak