Vijenac 399

Naslovnica, O tome se govori

Naše svakodnevno nerazumijevanje

Riječi bez smisla

Kad riječi gube smisao, i kada se (ne)namjerno izvrće njihovo (prvobitno) značenje, tada nemoralno postaje moralno, određeno neodređeno, znanstveno neznanstveno, višeznačno jednoznačno i smisleno besmisleno (napisao Zlatko Miliša)

Naše svakodnevno nerazumijevanje

Riječi bez smisla

Kad riječi gube smisao, i kada se (ne)namjerno izvrće njihovo (prvobitno) značenje, tada nemoralno postaje moralno, određeno neodređeno, znanstveno neznanstveno, višeznačno jednoznačno i smisleno besmisleno

Zlatko Miliša

Postoje nebrojeni primjeri riječi koje su izgubile prvobitno značenje. Ovdje ćemo se zadržati samo na onim terminima koji jezikoslovce nisu primarno (za)interesirali, pa su njihovo novo značenje dali političari, tekstopisci, pedagozi, rutineri… bez sluha za savjetovanje sa strukom, logičarima i semantičarima. Izdvojit ću neke.

slika Dalmatina

U socijalnoj se pedagogiji rabi pojam preodgoj. Znači li to da smo prije imali loš intencionalni (školski) odgoj te kojim novim mjerama preodgojiti čovjeka? Ne priznajemo li time da loš školski odgoj poistovjećujemo s restrikcijama, kaznama ili resocijalizacijom (u posebnim ustanovama)? Analogno tomu dolazimo do pitanja: je li resocijalizacija isto što i preodgoj, odnosno preoblikovanje ličnosti (human pedagoški čin)?

Funkcionalni odgoj u pedagogiji se tretira potpuno suprotno od sociologijskog određenja. U Rječniku pedagogije stoji da se funkcionalni odgoj događa »bez određene namjere, spontano i stihijski«. Suprotno tomu, u sociologiji se od osnivača funkcionalizma Emilea Durkheima (do danas) funkcionalizam objašnjava pojmom uloge, gdje svaki dio sustava ima zadaću integriranja ili očuvanja cjeline. Disfunkcionalnim se naziva svako stihijsko ili spontano ponašanje. Sinergija i društvena solidarnost jesu (prema funkcionalističkom tumačenju) consensus gentium (Rudi Supek). Dakle, pedagogija je, samoinicijativno do, danas ostavila tumačenje funkcionalnog odgoja kao vlastitu izmišljotinu.

slika Max Weber

Potpunom se obitelji u literaturi naziva ona gdje su svi članovi na okupu, a nepotpuna je ona gdje nedostaje jedan od članova obitelji (smrt, dulja odsutnost jednog od roditelja). To je doista s moralnog gledišta nedopustivo jer kakva je to potpuna obitelj ako je ona samo formalno zajedno, a izostaje razumijevanja, poštovanja, ljubavi…? Slijedom toga, brak se u neoliberalnim krugovima tretira kao neobvezna privrženost. Takva je sintagma u kontradikciji i doista je stupidna. (Kritika takve definicije u knjizi Paula C. Vitza, Psihologija kao religija.) Mladi iz toga u grafitima izvode zaključak da je brak = mrak!

Dokolica je u starogrčkom jeziku označavala stvaralaštvo u vremenu izvan (obveznog) radnog vremena, dok se danas dokoličarenje izravno povezuje s hedonizmom, dosadom, konzumentskim stilom života te povezuje (u istraživanjima) s različitim vrstama ovisnosti o (s)tvarima! Jednako tako i praksa se danas otrgnula prvobitnom određenju jer podrazumijeva rutiniziranu, čak i nametnutu aktivnost. Te činjenice treba uvažavati, a ne da metodološki puritanci nameću termine koji ostaju još samo u akademskim raspravama, daleko od recentnih empirijskih istraživanja. Dosada postaje sinonim za dokolicu. Pojam dokoličarenje dolazi od latinske riječi otium. Riječ praxis i otium za vrijeme stare Grčke podrazumijevali su privlačne aktivnosti (za povlaštenu manjinu).

Determinirani kaos ima jasno fizikalno određenje u kvantnoj fizici. No kako kaže Srećko Kilić, fizičar poznat izvan granica Hrvatske, isti pojam je besmislica u drugim znanostima. U Danskoj i drugim skandinavskim zemljama provodi se sociologijski projekt pod naslovom Kaos piloterne, koji izučava uzroke (auto)destruktivnosti, anarhizma… poglavito mlade generacije, što nikako ne ide u prilog apriorističkim tvrdnjama o globalnoj uroti. Slična poveznica dviju konstrukcija riječi koje ništa ne znače osim razvidna proturječja politička je sintagma iz jednopartijske bivše Jugoslavije – demokratski centralizam. Danas je pomodarstvo civilno služenje vojnog roka. Pitam se kako je moguće da oni koji su protiv vojske i odore pristaju na civilno služenje (hrvatskoj) vojsci!? »Dosljedno«, zar ne!? Slična je tomu sintagma pozitivna diskriminacija, koja se etablirala kao pojam u poticanju suživota!?

U socijalističkoj pedagogiji jednoglasno definiran cilj odgoja bio je svestrano razvijena ličnost, a da se nitko od vodećih metodologa u pedagogiji nije do danas upitao kakve je to imalo ideologijske učinke, a koliko praktične reperkusije u svakodnevnom odgojnom radu s mladima. Kao da se nije željelo imati sluha za razliku između cilja i ideala. Ideali, kao što su sloboda, svestrano razvijena ličnost, demokracija, asimptotičkoga su karaktera i normalno da ih se mora razlikovati od ciljeva (odgovornost, kritičnost, kreativnost) koji se mogu definirati, pa tako i operacionalizirati u odgojne zadatke.

Novijega je datuma pojam pozitivne diskriminacije. Posljednji je zaživio u bivšoj obrazovnoj reformi (2001) u tekstu pod naslovom Strategija obrazovanja za 21. stoljeće. Vrlo je slično (od rata) ostalo politizirano pitanje humanog preseljenja ljudi iz jednog u drugi nacionalni entitet. Jednake nejasnoće kriju se iza riječi upravljanje i menadžment u obrazovanju, odnosno nepostojanje jasne razlike između upravljanja ljudskim resursima od onih djelatnosti u kojima to nije primarni cilj.

Nedovoljno su široj javnosti uvjerljiva ustrajavanja na razlikama nastavnoga plana i programa i kurikuluma, s jedne kao i edukacije i obrazovanja, s druge strane. Niti je kurikulum u sadržajnom smislu širi od dobro osmišljena nastavnog plana i programa niti je edukologija primjereniji termin od pedagogije. Jednako tako, prije je bilo prijedloga da se pedagogija preimenuje u antropogogiju.

Pojam trivij označavao je temelj obrazovnog sustava u simbiozi gramatike, retorike i logike. No danas se taj pojam oteo prvobitnom značenju jer se transformirao u trivijalnost kao izraz koji podrazumijeva samorazumljive istine, dogme koje nitko ne razumije. Jezikoslovce se zaboravilo, a retoričko umijeće argumentacije ustuknulo je pred naletom svojevoljnih interpretacija i bahatosti prekrojača izvornih riječi.

Kod kritičara procesa globalizacije i još nekih ustalila se sintagma divljeg kapitalizma u Hrvatskoj, a da nam nisu ponudili varijantu mekšeg domaćeg kapitalizma oslobođena trulog liberalizma. Zanima me na što se odnosila sintagma pitomog kapitalizma.

Riječ ovisnost ili ovisnik ponajprije se odnosi na ovisnike o drogama, dok svakodnevno bilježimo porast ovisnika o mobitelima, internetu, televizoru, kućnom ljubimcu, brzinama, seksu, drugoj osobi, klađenju, vlastitom izgledu, tabletama, radu… Odatle slijedi pravo pitanje Tko ostaje? Diler u govoru poduzetnika podrazumijeva ekonomskog stručnjaka osposobljena za ekonomske transakcije, a u svakodnevnom govoru asocira na negativca koji truje mladež različitim vrstama droga.

U svakodnevnom govoru riječ birokracija ima negativnu konotaciju. Vezuje se najčešće uz sporost (državne) administracije. Kaže se da im je važniji akt ili spis od individualnog slučaja. Birokrat je naučio na zabrane – davati ih (papirnato), odnosno primati. Ljudi ga prepoznaju u uredima gdje se čeka u redu na neki formular. Sklon je mitu i korupciji. Sve to nema nikakve veze s ocem pojma birokracije. Ne postoji veći autoritet u sociologiji od Maxa Webera, koji je u svom glasovitom djelu Privreda i društvo odredio pojam birokracije za budućnost. Smatrao je da je stručna kompetencija ili kvalifikacija znak prepoznavanja racionalne organizacije, što je za njega isto što i birokracija. U gore spomenutom djelu tvrdio je da će plebiscitarni vladar redovito težiti da nađe oslonac u činovničkom aparatu koji djeluje efikasno, racionalno i moralno.

Birokracija je još samo u djelima velikana sociologijske misli Maxa Webera definirana kao »racionalna organizacija« činovnika u službi naroda. A danas? Samo jednoglasno negativna određenja. Birokracija je za njega samo dobra »profesionalna kasta činovnika u službi puka«. Dakle, suvremeni birokrati pretvorili su se u »odmetnike od naroda«. Birokracija više nije najsavršeniji način upravljanja društvenim poslovima, nego suprotno, uvertira u beznađe i kaos življenja maloga čovjeka. Činjenica je da smo mi prešutno izokrenuli izvorno tumačenje birokracije kao i Marxovu viziju socijalizma (koji je on smatrao mogućim u razvijenim postkapitalističkim društvima)!

Brzina u engleskom jeziku može se reći mnogim riječima, primjerice, speed, velocity, rapidity… pa se pitam zašto i mi ne rabimo riječi kao hitrost, munjevitost…?

Jednako tako, u Klaićevu rječniku stoji da je riječ kolaboracija suradnja, ali s neprijateljem, bez obzira što u stranim jezicima ta riječ ne podrazumijeva nikakvu izdaju, nego samo upućuje na suradnju. Sjećam se bivšega saborskog zastupnika kada je kolega iz jedne stranke koji su koalirali s HDZ-om nazvao da su u konkubinatu (divljem braku)?! I danas se rabi pojam tzv. principijelnih i neprincipijelnih koalicija, kojima pravo značenje znaju samo šefovi različitih stranaka. Pojam desnice samo se u našem političkom žargonu izjednačio s konzervativizmom kao svjetonazorom.

Racionalizacija nas odmah asocira na otpuštanje s posla ili restriktivne mjere političara u državnoj upravi, a u ekonomiji ona ima posve drugo značenje.

Ima li riječ Dalmatina, (umjesto Dalmacija?), koja je postala gotovo naslov himne s pjesmom Dalmatino, povišću pritrujena u sebi autohtonog ili izvorno hrvatskog odnosno semantičkog objašnjenja? Slijedom te umotvorine jednog tekstopisca dat je i naziv autoceste Dalmatina, a poslije i brojni novi glazbeni bendovi, trgovine… svi pod istim imenom. Tko od stručnjaka prihvaća ili tko ih pita za takve tvorbe ili kovanice? Pa tko još pita jezikoslovce!? Do kada će samostalni umjetnici, pedagozi, političari i „stručnjaci“ (sa ili bez navodnika) nastaviti s jezičnim akrobacijama!?

Smatram da je konačno vrijeme da se redefinira podjela na teiste i ateiste, jasno ukoliko uvidimo širinu Frommove odredbe da je svaki čovjek religiozan! Zar vjera nije osnovica u razlikovanju čovjeka od životinje? Kaže se da je rad svrsishodna djelatnost. No kako rad ljudski može biti svrsishodan kad je otuđen od čovjeka? Zar pčela, mrav, majmun nemaju svrsishodne aktivnosti!?

Zašto nas ovisnost isključivo asocira na droge i opijate? Zar ne postoje i drugi ništa manje pogubni za ljudsku dušu i tijelo oblici ovisnosti: neselektivno i neograničeno lutanje internetom ili buljenje u TV-ekran, tabletomanija, neumjerno konzumiranje hrane, ovisnost o politici, brzini, sportu, igarama na sreću, radu, dokolici… Pitamo medicinare da nam pomognu, a protrnemo od straha kada čujemo da nam je nalaz negativan? A on je zapravo uredan. Kakva zbrka. Isto je s riječi pozitivni pristup ili afirmacija pozitivnih vrijednosti. Kao da postoje negativne vrijednosti! Pozitivistički pristup u znanosti istinu promatra samo s gledišta empirijske provjerljivosti.

More primjera zbog rastuće anarhičnosti i u tom segmentu društvene deformacije. Zaključit ću ovaj tekst tezom: Kad riječi gube smisao, onda nemoralno postaje moralno, određeno neodređeno, provjereno neprovjereno, višeznačno jednoznačno, dosljedno nedosljedno, smisleno besmisleno.

Vijenac 399

399 - 18. lipnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak