Vijenac 399

Časopisi

Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, ur. Ivana Burđelez, god. XX, br. 1, 2009, Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik

O samostanu Male braće

Katarina Marić

Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, ur. Ivana Burđelez, god. XX, br. 1, 2009, Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik

O samostanu Male braće

Časopis za književnost i znanost Dubrovnik najnoviji je broj posvetio samostanu Male braće u Dubrovniku i njegovoj obnovi. Utemeljen 1228, već je u početku postao sjedište filozofskog i teološkog studija. U povijesti, samostanu je najteži udarac zadao potres 1667. te požar koji je uslijedio te zahvatio crkvu i jedno samostansko krilo u kojem je bila pohranjena dragocjena biblioteka i bogati arhiv.

slika

Potres je znatno oštetio gornji dio gotičkoga zvonika, koji je u tijeku obnove zamijenjen kupolom. U vremenu između dva svjetska rata samostan je važna odgojna ustanova u Dubrovniku. Po završetku Drugoga svjetskog rata 1944. zabranjen je rad Klasične gimnazije, a 1972. prestaje djelovati i studij teologije. Otada se više ističe spomenička važnost samostana predstavljanjem i korištenjem njegove kulturne baštine (biblioteka, arhiv), a 1955. otvorena je i muzejska zbirka. Tijekom 1991. i 1992. samostan Male braće doživio je drugo teško razaranje u svojoj 750 godina dugoj povijesti. Ovaj je put uzrok bio napad JNA na grad. Na samostanski kompleks pala je 51 granata oštetivši krovove, knjižnicu, klaustar, muzej, sakristiju, blagovaonicu, perivoj. Dubrovnik govori o obnovi crkve, zapadnoga krila, potom o rješenju interijera zapadnoga krila samostana, o obnovi istočnog i sjevernoga krila te drugim obnoviteljskim radovima, o adaptaciji, o fragmentu zidnih slika nad svodom sakristije u samostanu, o otkrivenom osliku u predvorju refektorija, projektu uređenja velikoga klaustra, restauraciji Portala Petrović, financiranju obnove, ali i o franjevačkim mučenicima. Uz izvješće o radu Zaklade Blaga djela za 2008. Dubrovnik također donosi zanimljive priloge i u svojim rubrikama Drama, Poezija, Proza, Baština, Ogledi i Osvrti.

Katarina Marić

Vijenac 399

399 - 18. lipnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak