Vijenac 399

Natječaji i nagrade

V.B.Z. d.o.o. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za književnu nagradu V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman godine

V.B.Z. d.o.o. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za književnu nagradu V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman godine


1. Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom jeziku i drugim štokavskim jezicima te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

2. Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod šifrom. Molimo autore da na rukopis romana napišu šifru, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze šifra, ime i prezime autora, telefon, adresa i e-mail-adresa (ako je imaju).

3. Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisuća kuna).

4. Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obvezuju da njihov roman nije ranije objavljen i nije prijavljen ni na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao nijedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku, odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obvezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće ni sa jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni se autor obvezuje ustupiti sva autorska prava, a posebno za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na trajnu uporabu bez dalje naknade, kao i pravo prevođenja na strane jezike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

5. Prema preporuci žirija, V.B.Z. može tiskati još nekoliko rukopisa prispjelih na natječaj. Nakon završetka natječaja nakladnička kuća V.B.Z. ponudit će ugovor autorima čija je djela preporučio žiri. Ukoliko članovi žirija ustanove da nijedan od prispjelih rukopisa ne zadovoljava literarne kriterije, V.B.Z. ne mora dodijeliti nagradu, niti objaviti knjige.

6. Rukopisi moraju biti napisani na računalu te isprintani s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obvezno je priložiti i njegov elektronički zapis (na DVD-u ili CD-u). Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se. Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu:

V.B.Z. d.o.o., Goranska 12, 10010 Zagreb, s naznakom »za nagradu V.B.Z.-a«.

Rok za prijavu: 15. kolovoza 2009.

7. Rezultati natječaja bit će objavljeni u javnim glasilima, a nagrade uručene javno na posebnoj svečanosti.

Vijenac 399

399 - 18. lipnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak