Vijenac 395

Natječaji

Natječaj

Javni natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais

(Službene novine Primorsko-goranske županije br. 22/07)

Odbor Književne nagrade Drago Gervais raspisuje

Javni natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais

Grad Rijeka dodjeljuje književnu nagradu Drago Gervais

za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje u dvjema kategorijama:

1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)

2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.

Nagrada se, u objema kategorijama, sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja.

U kategoriji neobjavljenoga književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenoga književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.

Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Književna nagrada Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo

Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi. Na rukopis valja napisati šifru, priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalazi šifra, ime i prezime autora, adresa, telefon ili e-mail-adresa.

Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.

Rukopis predan na javni natječaj ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme javnog natječaja u bilo kojem obliku.

Rukopis treba biti napisan na računalu ili pisaćem stroju s dvostrukim proredom na bijelom papiru formata A4.

Rukopise valja dostaviti u 5 primjeraka.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

Književna nagrada Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika

Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2008. godine.

U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.

Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.

Pisani prijedlog mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,

– ime i prezime i adresu predložena autora

– životopis predložena autora.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koje nisu državljani Republike Hrvatske.

Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj Odbor Nagrade imenovat će Prosudbeno povjerenstvo Nagrade.

Nakon stručnoga vrednovanja književnog djela Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Poglavarstvu Grada Rijeke.

Na temelju prijedloga Poglavarstvo Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu:

Odbor Književne nagrade Drago Gervais

c/o Gradska knjižnica Rijeka, Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Rok za predaju radova je 31. svibnja 2009.

Rezultati natječaja bit će objavljeni 30. rujna 2009. na web-stranici Grada Rijeke

www.rijeka.hr.

Napomena: Rukopisi i knjige ne vraćaju se !

Vijenac 395

395 - 23. travnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak