Vijenac 393

Tema

JOSIP BULJOVČIĆ, SUBOTIČKI KAZALIŠNI ZAPISI, DORA KRUPIĆEVA, ZAGREB, 2008.

Povijest potiskivanja hrvatskoga kulturnog identiteta

Lidija Zozoli

JOSIP BULJOVČIĆ, SUBOTIČKI KAZALIŠNI ZAPISI, DORA KRUPIĆEVA, ZAGREB, 2008.

Povijest potiskivanja hrvatskoga kulturnog identiteta

Kazališna zgrada u Subotici srušena je 2007. nakon što je tijekom devedesetih bila u potpunosti uništena. Hrvatsko narodno kazalište u Subotici osnovano je 1945. Istovremeno je osnovan i mađarski Népszinház. Hrvatska je drama 1958. preimenovana u Dramu na srpskohrvatskom jeziku. Preimenovanje kazališta govori i o tome da se prisutnost hrvatskih umjetnika na subotičkoj sceni s godinama smanjivala. Prije Drugoga svjetskog rata u Subotici je postojala kazališna zgrada koja je sagrađena 1854, prepravljana i obnovljena 1904. Zgrada kazališta gorjela je 1915. no već je 1918. organizirano prvo gostovanje. Zgrada je obnovljena 1927. te su u njoj neprekidno gostovale kazališne družine i profesionalna kazališta iz cijele tadašnje Jugoslavije, a posebno osječkoga kazališta, novosadske opere i operete Srpskoga narodnog pozorišta. Hrvatsko narodno kazalište u Subotici, osnovano nakon Drugoga svjetskog rata, bilo je prvo stalno kazalište u Subotici u okviru kojega su djelovali istaknuti umjetnici. U zgradi subotičkog kazališta neko je vrijeme djelovao i redatelj Tomislav Tanhofer.

U knjizi Subotički kazališni zapisi Josipa Buljovčića zabilježene su najvažnije godine u djelovanju Hrvatskoga narodnog kazališta, osobitosti repertoara i zastupljenost hrvatskih dramskih autora i glumaca na sceni subotičkoga kazališta. Iznimno važna knjiga povijesnih i teatroloških studija bavi se i pojedincima zaslužnim za funkcioniranje toga kazališta, glumcima, glumicama i redateljima. Odličan su dokument rada kazališta i autorovi sabrani kritički prilozi koji na najbolji mogući način svjedoče o kvaliteti predstava i problemima kakve neko provincijalno i marginalizirano kazalište može imati u ostvarivanju repertoarnih planova. Priređujući knjigu iz Buljovčićeve rukopisne ostavštine leksikografkinja Jasna Ivančić građu je dopunila važnim podacima, izradila imensko kazalo, razriješila autorske šifre i biografski dopunila bilješke.

Rušenje zgrade kazališta 2007. rođeni Subotičanin Josip Buljovčić nije dočekao jer je umro 2001. Dugogodišnji zaljubljenik u kazalište pratio je sve njegove mijene od 1955, kada objavljuje prvi kritički prikaz. Kao lingvist bavio se govorom Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, ali uvijek se vraćao kazalištu pišući o predstavama i glumcima koji su u njima igrali. Razdoblje u kojem je u zgradi Subotičkog kazališta djelovao KGPT Ljubiše Ristića u Buljovčićevoj kazališnoj ostavštini ne postoji. Vjerojatno i zbog toga što je riječ o posljednjim godinama autorova života, ali i o posljednjoj fazi uništavanja zgrade Subotičkog kazališta koju je Ristić dobio na uporabu. Pri preseljenju u Šećeranu, koja mu je dodijeljena zahvaljujući dobrim političkim vezama, Ristić je iz Subotičkoga kazališta odnio mnogo više no što je u njega donio. Nakon tog i daljeg uništavanja, zgrada subotičkog kazališta srušena je 2007, tako da se knjiga Josipa Buljovčića Subotički kazališni zapisi uistinu odnosi na zauvijek nestalo vrijeme kojem je i fizički uništen svaki trag.

Lidija Zozoli

Vijenac 393

393 - 26. ožujka 2009. | Arhiva

Klikni za povratak