Vijenac 393

Natječaji

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2009. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, br. 47/90 i 27/93) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine, br. 137/08) objavljuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2009. godini

1. Ministarstvo kulture otkupljivat će izdanja domaćih izdavača i to:

– djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost

– djela suvremene domaće književnosti i publicistike

– domaća i prevedena djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća

– sabrana, odabrana i kritička izdanja – djela hrvatskih autora.

Knjige otkupljene putem ovog javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike te ponovljena i komercijalna izdanja. Otkupljivat će se izdanja koja zadovoljavaju standarde kulture knjige objavljena tijekom 2008. i 2009. godine, a koja Ministarstvo kulture dosad nije otkupilo.

Vijeće za knjigu i nakladništvo razmatrat će izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.

2. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Uz ponudu za otkup treba dostaviti:

– prijavnicu

– primjerak objavljene knjige

– podatke o knjizi, autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku.

4. Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Prijavnice se mogu preuzeti u prijamnom uredu Ministarstva kulture i naći na internetskoj adresi:

www.min-kulture.hr.

Razmatrat će se isključivo one ponude koje sadrže sve podatke tražene u Javnom pozivu i prijavnici.

5. Ponude za otkup knjiga mogu se pod--no-siti od dana objave do 16. studenoga 2009.

6. Knjige dostavljene u prilogu ponude neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućene narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Vijenac 393

393 - 26. ožujka 2009. | Arhiva

Klikni za povratak