Vijenac 391

Druga stranica

Nova izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nova izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Već tradicionalno, u povodu Međunarodnoga dana materinskoga jezika Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba predstavio je 19. veljače 2009. u palači Matice hrvatske svoja nova izdanja, objelodanjena 2008.

Osim što je znanstvena ustanova koja se istraživački bavi proučavanjem hrvatskoga jezika u svim njegovim vidovima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje već je godinama na području jezikoslovne kroatistike nazočan i svojom izdavačkom djelatnošću. Ovaj put predstavljeno je njegovih sedam izdanja.

Tu je na prvom mjestu časopis Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji izlazi jedanput godišnje, a osim znanstvenih i stručnih priloga članova Instituta objavljuje i priloge vanjskih suradnika. Br. 33. Rasprava (za 2007) predstavila je njihova izvršna urednica Marijana Horvat. I ovaj broj časopisa odlikuje se kvalitetom priloga i njihovom tematskom raznovrsnošću, a u rubrici Prikazi i osvrti stručno je valorizirano 17 recentnih jezikoslovnih djela.

Već godinama se u Institutu na temelju pisanih izvora izrađuje Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Novoizašli jedanaesti svezak predstavio je akademik August Kovačec, ujedno i recenzent. Svezak obaseže 240 str., obuhvaća građu od riječi poniznomolen do pričetek, a na njemu je radilo devet obrađivača, nastavljajući kvalitetnu izvedbu obrade kao i u prethodnim svescima. U suradnji sa Školskom knjigom objavljen je i Prvi školski rječnik. Predstavila ga je recenzentica Dunja Pavličević-Franić. To je jednojezični, slikovni, dobnoorijentirani rječnik hrvatskoga jezika za prva tri razreda osnovne škole s 2500 obrađenih riječi. Uz rječnik je objavljen i DVD u kojemu je zabilježen izgovor riječi. Rječnik je koristan priručnik osnovnoškolcima jer ih navikava na leksikografsko razmišljanje i zbog nedostatnosti vokabulara u toj dobi pomaže pri verbalizaciji vlastitih misli. To je prva knjiga koja se u nas bavi jezičnom problematikom za određenu dob.

Frazeologiju križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, autoricâ Jele Maresić i Mire Menac-Mihalić, predstavila je Vesna Zečević. U knjizi je prikupljen obilan dijalektološki materijal s oko 3000 različitih frazema kojima su pridodane još kletve, psovke, poslovice, prijekori i dr. Budući da se mjesni govori danas zbog različitih razloga naglo mijenjaju ili čak nestaju, ova je knjiga dobrodošla i po tome što uspijeva sačuvati sadašnje stanje u tim govorima.

U biblioteci Pretisci, u kojoj se objavljuju sada već klasična djela iz hrvatske filološke baštine, kao sedma i osma u nizu pretiskom su objavljene dvije knjige: Slovnica hčrvatska Antuna Mažuranića i Gramatika talijanska ukratko Jakova Mikalje. Osim pretiska izvornoga teksta, obje su knjige iz pera živućih kroatista opskrbljene potrebnim filološkim aparatom za njihovu što potpuniju recepciju, u obliku predgovora, pogovora, transkripcije, literature itd.

U biblioteci Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju kao jedanaesta u nizu objavljena je knjiga Matee Birtić Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku. U hrvatskom jezikoslovlju knjiga je prvi pokušaj da se s pomoću generativne morfologije na najnovijim teorijskim postavkama opiše jedno poglavlje morfologije hrvatskoga jezika. Time je proučavanje tvorbe riječi u nas dobilo posve novu dimenziju.

U okviru projekta Hrvatsko strukovno nazivlje (STRUNA), koji pokreće Nacionalna zaklada za znanost, objavljen je Hrvatski terminološki priručnik autoricâ Lane Hudeček i Milice Mihaljević. Obuhvaćajući sve bitne terminološke probleme hrvatskoga jezika, priručnik može poslužiti kao pouzdan vodič u stručnom terminološkom i terminografskom radu. Premda je rađen po strogim načelima struke, terminološku problematiku prezentira u vrlo pristupačnu obliku.

MIRKO PETI

Vijenac 391

391 - 26. veljače 2009. | Arhiva

Klikni za povratak