Vijenac 364

Kazalište

Gradsko kazalište lutaka Rijeka: Tahir Mujičić, Vela priča o mićeg Morčića, red. Zoran Mužić

Šaroliko i šarmantno

Za skladnu uigranost izvedbeno kompleksne predstave zaslužni su, uz redatelja Mužića, i svi glumci

Gradsko kazalište lutaka Rijeka: Tahir Mujičić, Vela priča o mićeg Morčića, red. Zoran Mužić

Šaroliko i šarmantno


slika


Za skladnu uigranost izvedbeno kompleksne predstave zaslužni su, uz redatelja Mužića, i svi glumci


Najnovija premijera Gradskoga kazališta lutaka Rijeka, gdje nas u Velu priču o mićeg Morčića u suverenoj režiji Zorana Mužića uvodi pripovjedač u liku Zvončara, vrlo se dobro uklopila u karnevalske dane. Poznati književnik i dramatičar Tahir Mujičić poigrao se viđenjem jednog od najpoznatijih simbola grada Rijeke – morčića, spojivši povijesne činjenice s onima vezanima uz legendu o morčiću u novi mozaik izmišljene priče, čiji je središnji motiv – motiv Drugosti (morčić kao spasitelj Rijeke). Mujičićev dramaturški princip zgušnjavanja činjenica stvara svojevrsno ludističko poigravanje historiografskom metafikcijom unutar koje na Trsatu boravi knez Zrinkopan, a Rijeku istodobno namjeravaju napasti mletačke i turske flote. No, usprkos plemenitoj središnjoj ideji i dosjetljivu mozaiku, vrhunac fabule Mujičićeva teksta (pomorsko putovanje dviju flota i njihova bitka) razvija se vrlo linearno, pa unatoč izvanjskoj akciji postaje predvidljiv i monoton. Osim toga, s obzirom na mnoge duhovite, ironijske komentare za čije je iščitavanje potrebno poznavanje povijesti, postavlja se pitanje kojem su dječjem uzrastu namijenjeni tekst i predstava.

Vizualni je segment Vele priče o mićeg Morčića (lutke i scenografija: Tahir Mujičić; realizacija lutaka i scenografije: Luči Vidanović) iznimno šarolik i šarmantno obojen dramaturškim komentarima (primjerice, detalji i ponašanje Velikog Sunca mijenjaju se ovisno o gradu, Rijeci, Veneciji, Istanbulu, nad kojim sja), te uvelike pridonosi cjelokupnom dojmu predstave, kao i razigrana glazba Igora Karlića. Osobito su privlačni prizori pomorskog putovanja i bitke koji na malu scenu uvode goleme brodove, a za skladnu uigranost izvedbeno kompleksne predstave zaslužni su, uz redatelja Mužića, glumci Božena Delaš, Alex Đaković, Karin Fröhlich, David Petrović, Almira Štifanić i Zlatko Vicić.


Tajana Gašparović

Vijenac 364

364 - 14. veljače 2008. | Arhiva

Klikni za povratak