Vijenac 355

Komentari

Komentar:

Formule

KULTURA MEDIJA - Stjepan Malović

Novinari potrošna roba?!

Samoregulacija novinarske profesije najbolja je brana protiv loših primjera u vlastitim redovima, ali i omogućuje novinarstvu da postane respektabilna profesija

Vijenac 355

355 - 11. listopada 2007. | Arhiva

Klikni za povratak