Vijenac 349

Zapisi

Dva brata i jedna Sirena

U povodu 660 godina od bilježenja imena plemićke obitelji Zrinski

Dva brata i jedna Sirena

Iako Adrianskoga mora Sirena nije nastala kao izvorno hrvatski tekst, zahvaljujući autorskoj intervenciji Petra Zrinskog ona je izrazito hrvatski nacionalni ep, a ne tek puki prepjev. Glavnim obilježjima Sirena se lako uključuje u domaća književna zbivanja, dok je Adriai tengernek Syrenaia Nikole ...

Vijenac 349

349 - 19. srpnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak