Vijenac 339

Časopisi

»Vijesti muzealaca i konzervatora«

Visoki kriteriji

»Vijesti muzealaca i konzervatora«, gl. ur. Nada Vrkljan Križić, br. 1–2, 2006.

Visoki kriteriji

slika

»Vijesti muzealaca i konzervatora«, gl. ur. Nada Vrkljan Križić, br. 1–2, 2006.

Struktura posljednjeg broja »Vijesti muzealaca i konzervatora« nastavlja svoje dosadašnje uredničko usmjerenje: osvrte na izložbe, stručne priloge, recenzije stručnih publikacija, teme iz zaštite i restauracije baštine, informacije i osvrte na stručna događanja te muzejsku i konzervatorsko–restauratorsku praksu u zemlji i svijetu.

Dobrodošloj tematskoj heterogenosti izložaba na koje se osvrću tekstovi u rubrici Zapaženo u muzejima i galerijama nedostaje još jedino umjetnička izložba. Osim po vrstama izložbi, tekstovi se razlikuju i u pristupu izložbama. Većina nas tekstova upućuje i/ili nam prepričava sadržaj izložbe, što im daje vrijednost kronike muzejsko–galerijskih događanja. Drukčiji pristup nalazimo u tekstu Nikole Albanežea, koji se ističe jezgrovitošću i analitičko–kritičkim pristupom i razumijevanjem izložbe kao medija. Kao takav, on ujedno najavljuje polemički ton Stručnih priloga, posebice teksta Želimira Laszla Zanovijetanje prvo, koji se referira na tekst Muzejska izložba Petera van Menscha, s kojim Laszlo polemizira. Nadalje, tom se polemičkom tonu Stručnih priloga priključuje i Đivo Bašić tekstom U Lazaretima – virtualni muzej ili multimedijalni centar. Osim teorijskoga diskursa, u Stručnim prilozima nalazimo preglede i interpretacije, a aktualnošću posebno se izdvaja kritički osvrt i promišljanje jalove suradnje politike i struke u tekstu Dva (tri i mnogo više) spomenika autorice Snježane Pavičić, koja na vrlo argumentiran način promišlja recentnu praksu »preslagivanja i dekontekstualiziranja spomeničke memorije« na primjerima Meštrovićeva Tesle i Džamonjina reljefa iz Jasenovca. Među Stručnim publikacijama svakako treba izdvojiti recenziju Kulturna baština u novim publikacijama nedavno preminula profesora Ive Maroevića. Profesorov dobro znan temeljit, profesionalan i odgovoran pristup svemu što je radio, oštra i argumentirana, ali uvijek dobronamjerna kritika, bez obzira o čemu i o kome je riječ, otkriva pravi smisao stručnih recenzija postavljajući im visoke kriterije. Takav je pristup neizbježna potreba svake struke koja pretendira na ozbiljnost, profesionalnost i vjerodostojnost, iz čega proizlazi i zahtjev da samu sebe reflektira, a ne samo utvrđuje »da se nešto pojavilo i da je to veoma značajno« (Maroević).

»Vijesti muzealaca i konzervatora« hvale su vrijedan kompendij događanja u muzejskoj i konzervatorsko–restauratorskoj djelatnosti. Nadamo se da će se u njima povećati broj stručnih recenzija i kritičkih osvrta, i to ne samo za izložbe i stručne publikacije nego i za konzervatorsko–restauratorske radove, revitalizaciju spomenika kulture i urbanističke zahvate. Za struku je takav pristup izraz profesionalne slobode, odgovornosti i angažiranosti, kakvim nas je učio pokojni profesor Ivo Maroević, a koji predmnijeva etičko određenje spram vlastite profesije. Jasno, pristup uvijek odgovara svrsi i učincima koje želimo polučiti.


Anita Zlomislić

Vijenac 339

339 - 1. ožujka 2007. | Arhiva

Klikni za povratak